About ERP.BG




От какво се нуждае Вашият бизнес?


  •   по-ефективни бизнес процеси;
  •   оптимизиране на разходите и времето на екипите;
  •   повишаване на продажбите и по-качествено обслужване на клиентите;
  •   поглед в реално време върху дейността на организацията.



ERP.BG (И Ар Пи България ООД) създава софтуерните решения, които ще ви помогнат да постигнете тези приоритети.

Компанията ни е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса (наследник на софтуерната фирма Алое Ко), с над 19-годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. ERP.BG е създател на една от първите български ERP (Enterprise Resource Planning) системи EnterpriseOne, която автоматизира всички аспекти от дейността на едно предприятие – производство, доставки, складово управление, маркетинг, продажби, управление на човешките ресурси, финанси и счетоводство. Днес тя се предлага единствено като  услуга - по модела SaaS (Software as a Service).


EnterpriseOne е цялостно ERP решение, което включва пълноценни модули за обединени комуникации и колцентър, CRM (Customer Relationship Management – управление на взаимоотношенията с клиентите), BI (Business Intelligence – бизнес анализ) и е напълно оптимизирано за работа през мобилни устройства и тъчксрийн интерфейс. Наличието на интерфейс за разработка на приложения (API – Application Programming Interface) позволява към EnterpriseOne лесно да се създават допълнителни функционалности и услуги.


Нашето убеждение


В съвременната икономика ефективното използване на ERP софтуер е критично важно за всеки бизнес.

Нашата мисия


Да доведем предимствата на ERP системите до всички български фирми, независимо дали са големи, или малки и без значение в кой сектор на икономиката работят.

Нашата визия


Е за повишаване конкурентоспособността на българската икономика, чрез по-ефективна работа на служителите, по-качествено обслужване на клиентите и по-ефективен мениджмънт.


Информация за компанията


ERP.BG ( И Ар Пи България ООД ) е български разработчик на системи за управление на бизнеса с над 19 годишен опит. Още със своето създаване компанията си поставя като основна цел повишаване конкурентоспособността на своите клиенти, чрез възможностите на софтуерните технологии – цел, която определя насоката на развитие на ERP.BG и до днес. Разработваме продуктите си, обединявайки световните тенденции в сектора със специфичните нужди на всеки наш клиент, независимо дали той е голяма компания или малка фирма. Съобразяваме всеки проект с конкретните особености в дейността на клиента, предлагаме гъвкави схеми за плащане и се стремим внедряването на нашите продукти да се изплаща в краткосрочен план.
ERP.BG има специфичен опит и завършени проекти в сегментите търговия на едро и дребно, печатарска индустрия, козметична и хранително – вкусова промишленост, текстил, транспортна дейност, строителство, строителни материали, финансово-счетоводно консултиране и др.


Екип


В ERP.BG работят над 20 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за разработка, внедряване, техническа поддръжка, гореща телефонна и онлайн поддръжка. Развитието и разширяването на екипа винаги е било основен приоритет в дейността на ERP.BG. Личен приоритет на ръководството ни е, нашите специалисти да повишават своята квалификация, както чрез разнообразни обучения, така и чрез участието си в ERP проекти в различни сегменти на икономиката и с различна степен на сложност.


Клиенти


Взаимоотношенията с нашите клиенти не завършват с проекта по внедряване на една ERP система, а тепърва започват с него. Тази философия, залегнала в развитието на ERP.BG още със създаването на компанията, поставя клиентите ни по-скоро в позиция на наши дългосрочни партньори. Предлаганите от нас решения се развиват заедно с развитието на внедрилите ги компании, разширяват своите функционалности, заедно с разширяването на техния бизнес. Ние се развиваме заедно с нашите клиенти и те се развиват заедно с нас.


Благодарение на своята дългосрочна ангажираност, днес ERP.BG има десетки клиенти, много от които са сред лидерите в своите икономически области. Сред тях са Доверие –Обединен Холдинг, СТС Холдинг Груп, Евромаркет, Инкозметикс, Ен Ен ПОД, Българо-американски инвестиционен фонд, Алекс - Александър Христов Спасов ЕТ, Киров АД, Марс Армор, Биофреш, Ню Бегс и много други.

Социална отговорност


В ERP.BG вярваме, че една компания е създадена не само за да печели, а също и да спомага за позитивната промяна на обществото и света около нас. Екипът ни развива разнообразни дейности в подкрепа на благотворителни каузи. Сред тях основен фокус заема дългосрочната ни политика за партньорство с българските университети и развитие на образованието по информационни технологии. Вижте повече