ERP.BG history

    ERP.BG е наследник на Алое Ko - компания, която от самото си създаване се занимава с разработка, внедряване и поддръжка на системи за управление на бизнеса. Още в зората на българския бизнес, тя е сред малкото местни софтуерни компании, които се концентрират върху развиването на собствени продукти, вместо да излязат на аутсорсинг пазара и да работят „на парче“. Компанията е фокусирана върху разработването на системи за управление на бизнеса и се усъвършенства през всички етапи от развитието на този сегмент: от интеграцията на счетоводството, продажбите и складовите дейности в една система, до създаването на мощно мобилно ERP решение и предлагането на ERP система като услуга.


       1991 г.

Фирма Алое Ко ООД се учредява с основна дейност разбработка и внедряване на бизнес информационни системи.


       1993 г.

Създава една от първите по това време в България информационни системи, работещи под управлението на Windows. InfoStar интегрира счетоводство, складово стопанство и търговия в една обща платформа.

    1998-2000 г.

През периода интересът към подобни интегрирани системи в България нараства. По това време на пазара са представени на практика само световни ERP системи. Те са сложни за внедряване и употреба, с остарели потребителски интерфейси, предназначени само за големи фирми.

Екипът ни отчита зараждащата се нужда от нов клас информационни системи и решава да разработи собствена ERP система, която да разрешава тези проблеми. Системата ще е лесна за употреба, с модерен дизайн, достъпна ценово и функционално за МСП.


        2001 г.

ERP.BG стартира разработката на EnterpriseOne ERP®. Системата е замислена и реализирана като ERP система, следвайки общоприета ERP методология от самото начало.


        2002 г.

Разработени са новите продукти:

 • Exchange – програма за обмен на данни с външни системи (B2B), позволява свързване на различни търговски и нетърговски обекти, работещи на отделни информационни системи;
 • Market – програма за управление на продажбите в търговски обекти, тип Cash&Carry;
 • Mobile Seller – програма за извършване на продажби, чрез мобилни (Palm) устройства.


        2005 г.

Първата версия на  EnterpriseOne® е на пазара. Тя включва управлението на всички бизнес процеси в една стопанска организация – от маркетинга и продажбите, през производството, складовото стопанство и снабдяването, до счетоводството и финансовата отчетност.


        2007 г.

 • Начало на ценното партьорство с Института по информационни технологии към Българската академия на науките. Реализират се съвместни проекти и до днес, финансирани от Национален иновационен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП):

 •  „Производствени разписания и управление на запаси в МСП“ - разработва се иновативен проект и софтуерна система за изготвяне на производствени разписания, оптимизиращи натоварването на производствените мощности в МСП, и оптимално управление на запасите в складово стопанство.
 •  „Иновативна технология за оценка на ефективността на ERP“ – Проект с фокус върху иновативно методологическо и технологично софтуерно решение за предварително прогнозиране и оценка на ефекта и активността на всяко едно внедряване на ERP системи.

 • Начало на партньорството с Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков". Студентите се квалифицират в сферата на системите за управление на бизнеса. Обучението е в рамките на предмета „Автоматизирана обработка на икономическата информация“, който се преподава за специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Икономика на транспортната фирма“ към Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“.        2009 г.

На база натрупан опит от внедрявания, през 2009 г. се пуска версия 2 на EnterpriseOne. Решението включва вграден Business Intelligence, финансови анализи и допълнителни функционалности за управление на холдингови структури.


    2010-2011 г.

Отчитайки нуждите, в периода 2010-2011 г. бе създадена и пусната услугата E1@ONLINE - ERP решение под наем, достъпно от всяка точка, свързана с интернет.


        2011 г.

 • Въвежда се обучение за ERP системата „EnterpriseOne” в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

 

В програмата си за партньорство с висшето образование фирма ERP.BG предоставя на университетите безплатни лицензи за разработената от нея ERP система EnterpriseOne®, заедно с развита цялостна методология за обучение на  преподаватели и студенти, както и учебни материали, упражнения и готова база данни с примери от практиката. 

 • През същата година ERP.BG стартира партньорство с националния клуб по предприемачество Start It Smart, подкрепяйки начинаещите предприемачи в България.        2012 г.

 • Официално представяне на версия 3.0 на EnterpriseOne® – ново поколение ERP система, изцяло оптимизирана за управление през мобилни устройства (включително и с мултитъч интерфейс), лесна за интегриране със софтуерни телефонни централи и решения за обединени комуникации.

 


 • Софтуерната компания се преименува на И Ар Пи България (ERP.BG), продължител и наследник на Алое Ко. Екипът се разраства. 

       2014 г.

 • ERP.BG сключва меморандум за сътрудничество със Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов. Двете организации ще актуализират уменията и знанията на студентите в съответствие с потребностите на пазара от нови професионалисти. Инициативата цели да разкрие перспективи за професионална реализация пред младите хора и да преодолее тенденцията на увеличаващата се младежка безработица.

 

 • ERP.BG става пълноправен член на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).

 

 • Представяне на версия 2015 на ERP системата EnterpriseOne. Това е версията с най-много нововъведения и иновации, правени в решението до сега. Освен, че добавя нови подсистеми за управление на проекти и за retail дейности, както и POS модул, тя изцяло променя концепцията за функциониране на една ERP система, превръщайки я в централизиран хъб за работа с приложения, създадени от трети страни. Тя позволява създаване на приложения за различни платформи, включително Android, iOS, уеб приложения и др. Сред новостите са още възможност за създаване на уеб каталози, ново Android приложение за мобилни продажби, оптимизация за създаване на съдържание на таблет, както и улеснено внедряване и поддръжка.

 


        2015 г.

 • ERP.BG е сред съучредителите на Професионална асоциация “Европейски и национални програми за развитие” (ПАЕНПР). Асоциацията обединява организации и лица с професионални интереси в сферата на проектите за развитие, като по този начин се стреми да формира професионална общност на консултантите, експертите и целевите групи - бенефициенти на публично финансиране за развитие. Целта на сдружението е отстояване на интересите на потенциалните бенефициенти и професионалните консултанти и експерти в процеса на усвояване на европейските и национални фондове за развитие в България.

        2016 г.

 • ERP.BG става пълноправен член на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).