ERP.BG-Corporate social responsibility
Обществени дейности

 


ERP.BG развива разнообразни дейности в подкрепа на благотворителни каузи. Сред тях основен фокус заема дългосрочната ни политика за партньорство с българските университети и развитие на образованието по информационни технологии.


ERP.BG в образованиетоERP.BG
има мащабна стратегия за сътрудничество с образователните институции и научните организации в България, която стартира още през 2007 г. Целта ни е да гарантираме обучение с конкурентна подготовка на световно ниво, в действие. Екипът ни е убеден във важността на обучението в сферата на ERP (Enterprise Resource Planning) у нас. Предвид нарастващото значение на този клас решения за бизнеса, познанието за тях вече се превръща в ключов елемент от програмата на редица специалности в сферата на информационните технологии, бизнес управлението, маркетинга, финансите и икономиката.

ERP.BG studentsERP.BG students

 
 
ERPAcademy

ERP Academy е проект на фирми от ERP бранша в България. Те обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-адекватно спрямо реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на Бизнес мениджмънта и ИТ.

Съвместно с Висшето Училище по Застраховане и Финанси (ВУЗФ), ERP Academy създаде първата по рода си у нас магистърска програма „Бизнес анализ и ERP системи“. Тя е изцяло фокусирана върху бързо развиващия се сегмент на системите за управление на бизнеса и има за цел да подготви студентите за кариера в тази икономическа сфера. С нея студентите се реализират като специалисти по внедряването, управлението, продажбата и развитието на такива софтуерни решения. Професии, които стават все по-търсени през следващите години. В програмата вземат участие представители на някои от най-успешните български фирми от сектора, както и консултанти от водещи международни ERP компании.


 

В рамките на своята програма за партньорство с висшето образование ERP.BG участва в актуализирането на учебните програми с цел реализиране на знания и компетенции, съобразени с потребностите на бизнеса. За усъвършенстване и модернизиране на учебния процес и методи на преподаване ERP.BG предоставя на университетите:


  • Развита цялостна методология за обучение на преподаватели и студенти
  • Безплатни лицензи за ERP системата EnterpriseOne®
  • Настроена база данни с примери от практиката
  • Учебни материали и упражнения
  • Участие в обучителния процес посредством изнасяне на лекции, провеждане на майсторски  класове, водене на семинарни занятия и консултации
  • Организиране на посещения на студентите в реална бизнес среда
  • Организиране на стажантски програми с възможност за постъпване на работа


Към днешна дата обучение за приложението на ERP (Enterprise Resource Planning) системите се провеждат в следните университети:
Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). ERP.BG е партньор и лектор в първата ERP магистратура в България "Бизнес анализ и ERP решения", както и в бакалавърската програма по бизнес софтуер "IT анализ и бизнес стратегии", създадени от ВУЗФ и ERP Academy.
.
ERP.BG and UNSSУниверситета за национално и световно стопанство (УНСС). Кампанията  включва обучения за Кaтедра „Информационни технологии и комуникация“ към УНСС– специалност „Счетоводство“ и „Бизнес  Информатика“. Бакалаври и магистри получават реален опит и детайлни познания вече четири поредни години.TU Sofia and ERP.BG
Технически Университет -София
. Проведено е обучение на студенти магистри от специалност „Индустриален мениджмънт“, касаещо съвременните информационни системи и тяхното приложение в различни стопански дейности.
uni-svishtovСтопанска академия „Димитър А. Ценов” - Свищов.  В рамките на партньорството са открити нови курсове, провеждат се семинари, участия в майсторски класове, консултации и други образователни инициативи. Студенти бакалаври и магистри, специалност "Бизнес информатика" получават реален опит и детайлни познания в сферата на бизнес софтуера. Инициативата цели да разкрие перспективи за професионална реализация пред младите хора и да преодолее тенденцията на увеличаващата се младежка безработица.Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков"
. Инициативата е с цел - студентите да придобият умения в сферата на системите за управление на бизнеса. Провеждат се обучения в предмета „Автоматизирана обработка на икономическата информация“, за специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Икономика на транспортната фирма“.


Социална и обществена отговорностВ ERP.BG вярваме, че една компания е създадена не само, за да печели, а също и да спомага за позитивната промяна на обществото и света около нас. Екипът ни подкрепя различни каузи с обществено значими и социален характер. Сред тях са:


eSkills-for-job-logo_2016

ERP.BG е стейкхолдър на  инициативата eSkills for Jobs 2015-2016. Кампанията протича паралелно в 24 страни-членки на ЕС, като изпълнител за България е БАИТ. Целта на проекта е да повиши осведомеността на гражданите за нуждата от подобряване на техните е-умения при използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), необходими за намирането на работа.


uchi.bgНоватори в образованието” – инициатива, подкрепена от ERP.BG, която поставя фокус върху положителните промени в образованието. Управителят на ERP.BG - Гл. ас. д-р Наталия Футекова е експертно жури в класацията „Новатори в образованието” и подпомага безценните проекти на порталът за образователни новини Uchi.bg.


podarete knigaERP.BG
си партнира с фондация Подарете книга. Компанията финансира доброволческата организация, която помага на деца от социални домове да получат професия и реализация в живота.ERP.BG Start-It-Smartподкрепя и насърчава състезанието за млади предприемачи 3Challenge, организирано от студентския клуб по предприемачество Start It Smart, с цел да покаже как една идея може да бъде развита до устойчив бизнес. Партньорството е ежегодно и се развива в няколко направления:

- Спонсориране на организацията

- Менторство - помагане на младите предприемачи да развият и осъществят своите идеи чрез лични менторски срещи, ценни съвети, установяване на стратегически партньорства, предоставяне на ключови ресурси и др.

- Финансиране на избран проект - ERP.BG ежегодно избира един финалист, който да награди с парична награда. Изборът на проект не е свързан с резултатите от самото състезание, а с лична преценка на ръководството на ERP.BG за креативност на отбора. Един от наградените отбори бе E-law