Our partners
Изберете партньор на ERP.BGERP.BG е първият български разработчик на бизнес софтуер, който инвестира в изграждането на партньорска мрежа от дилъри и внедрители, както и в екосистема от партньори за разработка на приложения за собствени ERP и CRM системи.

 

Добавената стойност за клиентите ни е голяма – тя идва както от разработката на допълнителни функционалности за ERP системата EnterpriseOne®, така и от наличието на добре развита внедрителска мрежа.

Партньорите ни имат доказан опит и експертиза в областта на консултантските бизнес и ИТ услуги, финансово-счетоводното консултиране и изграждането и поддръжката на ИТ инфраструктура. Те ще Ви помогнат да изберете точното решение, отговарящо най-добре на Вашите специфични нужди, и ще извървят заедно с Вас пътя до постигане на желаните резултати.

 

 

 

 


Партньори "Бизнес консултиране и внедряване на ERP решения"


Партньори "Разработки на уеб и мобилни приложения"