Partnership Program-NetProject




Станете част от партньорската мрежа NetProject на ERP.BG


Позиционирайте бизнеса си в един от най-печелившите и иновативни сегменти



ERP.BG Ви дава възможност да стартирате собствен бизнес в сферата както на предлагането, консултирането и внедряването на бизнес софтуер, така и на разработката на бизнес приложения към EnterpriseOne® ERP.

Моделът ни за бизнес партниране NetProject предлага много добри стимули и възможност както за стартиране на бизнес в ERP сектора от млади предприемачи, така и много добри партньорски условия за вече утвърдени компании.



NetProject осигурява  на нашите партньори:


  • Осигурен достъп до постоянен поток от нови клиенти
  • Възможности за спонсорирано или безплатно обучение
  • Осигуряване на безплатен ERP софтуер за вътрешна употреба
  • Без партньорски такси

 


Какво всъщност включва NetProject?


  • Специализирани обучения за придобиване на необходимите компетенции
  • Сертификационна програма за партньори-консултанти по внедряване на ERP системата EnterpriseOne® ERP
  • Осигурен достъп до клиенти на ERP.BG
  • Безплатен лиценз за EnterpriseOne® ERP за управление на собствената дейност на успешно сертифициран партньор
  • Разработена методология на внедряване на ERP и CRM решенията на EnterpriseOne®
  • Търговска, маркетингова и консултантска подкрепа

Ако сте експерт в своята област и имате интерес в прилагането на софтуерни иновации в маркетинга, финансите, логистиката и производството, Вие имате възможност да развиете успешен бизнес в бързоразвиващия се бранш на бизнес софтуера, ставайки партньор на ERP.BG.




ERP.BG развива партньорски програми в следните направления:

 




Бизнес консултиране и внедряване на ERP решения


Разработка на уеб и мобилни приложения към EnterpriseOne®


Продажба на ERP и CRM решения