Partnership Program-NetProject
Freelance с EnterpriseOne® ERPБизнес модел


Предлагаме Ви бизнес модел, който дава възможност за реализиране на freelance проекти в света на ERP системите. Основният принцип е – вие програмирате, ние продаваме!


Какво предлагаме?


  • Позициониране на всички пазари, където ERP.BG присъства
  • Директна връзка с клиенти на EnterpriseOne ERP
  • Маркетингова подкрепа


Типове Freelance проекти


Разработчиците могат да поемат и изпълняват два типа проекти на freelance принцип, а ERP.BG се ангажира да продава приложенията на крайни клиенти.


  • Еднократни разработки по поръчка
Според конкретни изисквания на даден клиент

  • Универсални стандартни apps
Предлагащи се на множество клиенти