EnterpriseOne Business Intelligence
Мощно средство за извличане, анализ и представяне на фирмени данниМодул Business Intelligence е предназначен да превръща данните от ERP системата в синтезирана полезна бизнес информация и дава възможност за анализ и проследяване на тенденциите във Вашия бизнес. Моментално създадените справки ще отговарят на Вашите въпроси в удобен графичен вид.

 

Ползи от използването на модул Business Intelligence:

 

  • осигурява мигновена информация, където е най-нужна, в реално време;
  • спестява време и пари;
  • предоставя бързи отговори без предположения в удобен графичен формат;
  • може да се използва от всички служители във фирмата и да ги направи по-ефективни;

 

Информация в реално време, интегрирана в бизнес процесите


EnterpriseOne BI

Модул Business Intelligence е интегриран в различни оперативни екрани на EnterpriseOne®, което превръща бизнес анализите в цялостнo решение, достъпно във всички компоненти на системата. Например, когато информацията за конкретен клиент бъде отворена, веднага се визуализира панел, съдържащ извадка от модул Business Intelligence с аналитична информация за този клиент. По този начин BI функционалността може много по-добре да се интегрира в бизнес процесите на компанията в сравнение с „външно“ решение за бизнес анализи. Модулът може да Ви помогне по-лесно и бързо да вземате информирани решения в различни ситуации и осигурява мигновена информация, където е най-нужна, в реално време.


 

Достъп до бизнес информацията навсякъде и по всяко време


Mobile BI


Модул Business Intelligence дава възможност на мениджърите да ползват пълноценно цялата му функционалност, дори когато са в движение. Потребителският интерфейс е оптимизиран за работа със сензорни екрани, което го прави изключително удобен за употреба и през таблети и смартфони.


 

mobile business intelligence

Ускорете бизнеса си


С модул Business Intelligence мениджърите имат достъп до нужната им информацията без да се налага за всяка нова справка да се обръщат към ИТ отдела. Могат сами да създават отчети и да добавят графики в тях без допълнителна обработка в Excel.

Без допълнителни разходи за внедряване и обучение


Модул Business Intelligence е напълно интегриран в EnterpriseOne® и може да се използва веднага след закупуване на лиценза. Кубовете за анализи, които се използват за изследване на данните, са предварително дефинирани и включени в цената на модула.Използването на EnterpriseOne® като работен екран за анализ елиминира нуждата от допълнително обучение.

Гарантирана съвместимост при обновяване с нови версии


Когато за бизнес анализи се използва отделен продукт от основната ERP система, много често възникват проблеми при актуализация. Съвместната разработка на EnterpriseOne® и модул Business Intelligence дава възможност винаги да се работи с последна версия на продукта, без притеснения от проблеми при актуализация.


Оптимален резултат с минимална инвестиция


Модул Business Intelligence предоставя напълно функционално решение за изследване на фирмените данни и за създаване на нови справки и отчети. В същото време тази функционалност е налична в основното ERP решение, което премахва необходимостта от допълнителна инсталация, обучение и внедряване. Предварително създадените кубове за анализ дават бърз достъп до необходимата информация, без да се налага да разбирате от технологията, върху която са изградени.