EnterpriseOne CRM




Интегрираното решение за управление на отношенията с клиенти




Customer Relationship Management (CRM)

Customer Relationship Management (CRM) е бизнес стратегия за управление на фирмените отношения с външни организации. CRM модулът ще помогне на вашите служители бързо да се справят с ежедневните предизвикателства. С EnterpriseOne CRM вие можете да организирате, автоматизирате и анализирате всички бизнес процеси, свързани с маркетинг, продажби, клиенти, проспекти, възможности, обслужване и поддръжка  на настоящи клиенти.


източник: APICS® Dictionary, Десето издание, Stock No. 01102,1/02, ISBN: 1-55822-191-3, оригинален текст: ‘A marketing philosophy based on putting the customer first. The collection and analysis of information designed for sales and marketing decision support to understand and support existing and potential customer needs. It includes account management, catalog and order entry, payment processing, credits and adjustments, and other functions.’


EnterpriseOne® CRM бe създаден от ERP.BG в отговор на нарастващата нужда от страна на българския мениджър за по-добро обслужване на клиентите, както и от необходимостта от задълбочен контрол и подобрена ефективност на търговския и маркетинговия отдел на компанията. С помощта на EnterpriseOne® CRM съвременния бизнесмен има поглед върху дейността на търговския и маркетингов отдел, участва в разпределението на задачите, проследява развитието на маркетинговите кампании и взема решения, основани на финансовите резултати на тези отдели.

 

Ползи от модул CRM


  • Подобрява обслужването на настоящите клиенти
  • Увеличава ефективността на служителите
  • Намалява средното време за обработка на ново запитване
  • Води до увеличение на лоялните клиенти
  • Следи обратната връзка от клиентите  за ползваните продукти
  • Улеснява търговците да покрият очакванията на клиентите
  • Следи ефективност на маркетингови кампании
  • Организира и контролира дейностите в маркетинговия отдел
  • Проследява пълния цикъл на продажби
  • Следене на потенциални клиенти и сделки


Контрол и видимост на бизнеса


CRM модулът осигурява общ поглед върху дейността на търговския и маркетингов отдел. Дава възможност за разпределяне на задачи и проследяване на изпълнението им. Контролира протичането на маркетингови кампании и анализиране на постигнатия резултат.

Интеграция с останалите модули в системата


Пълната интеграция с другите модули в системата дава на потребителите бърз достъп до цялата налична информация, свързана с клиента: проведени срещи и телефонни разговори, договорени цени, изпратени оферти, експедирани и фактурирани стоки, неплатени и просрочени задължения и т.н.



Цялостен поглед над клиенти и проспекти


CRM модулът в EnterpriseOne предлага цялостно управление и видимост над всички проспекти и клиенти в един екран, без да се налага обхождането на различни менюта. Данните, които се показват са в реално време и се получават от всички, свързани с клиентите модули (Финанси, Сервиз, Продажби и т.н.). По този начин търговците могат да видят пълната история на взаимоотношенията с контрагента още докато говорят с него по телефона и информацията, която виждат ще е актуална и лесно достъпна за тях.

Всички потенциални продажби, проекти или възможности могат лесно да бъдат свързани с клиента или проспекта и да се проследи целият им цикъл на изпълнение.

Към всяка една потенциална сделка могат да бъдат прикачвани неограничен брой дейности като телефонни обаждания, срещи,  изпратени оферти и поръчки и т.н. Към всяка една дейност може да бъде назначен отговорник за нейното изпълнение, като системата ще напомни на съответния отговорник за предстоящата задача определено време преди настъпването й. По този начин възможностите за продажби и задачите могат лесно да се проследят и в същото време се управляват по-ефективно.



Грижа за клиента

EnterpriseOne CRM screens
Добрата комуникация с клиентите е жизнено важна, като това включва както проследяване на клиентските оплаквания, така и удовлетворяване на специфични изисквания. Уникалната система за задаване и следене на изпълнение на задачи в системата ще ви подпомага да виждате какво се случва с всяка отделна дейност, свързана с клиента. Във всеки момент ще можете да видите какъв е статуса на всяко клиентско запитване или оплакване, както и кой го обработва в текущия момент.  Разполагайки с тази информация всеки ваш служител ще може да дава конкретни отговори при разговор с клиента и няма да се налага да го прехвърля към други отдели или служители.