Pricing module
Модул "Ценообразуване"EnterpriseOne - модул Ценообразуване

Модул „Ценообразуване“ e част от подсистемa CRM на EnterpriseOne® и е особено подходящ за търговски фирми. С него можете гъвкаво да създавате и обработвате цени.


Модулът е изключително гъвкав и предлага множество настройки, включително автоматично изчисляване на цени по зададена формула. Например, начинът на формиране на продажната цена може да бъде настроен според фирмената политиката.

С него можете едновременно да обработвате няколко ценови листи масово за много продукти, а също така и предварително да залагате покупната ценова листа и разходите за придобиването на продукта, както и желаните печалби. Също така той дава възможност за залагане на индивидуален метод на ценообразуване за всяка продуктова група поотделно.


Pricing module

Потребителят може да определи обема от продукти и ценовите листи, с които да работи. Всяка ценова листа в компанията може да бъде управлявана индивидуално, а мениджърите могат непосредствено да сравняват текущо действащата цена с новата цена, получена от ценообразуването.

Модул Ценообразуване

Модулът увеличава значително гъвкавостта на търговските и производствените фирми, позволявайки им да отговарят много по-бързо на промените на пазара.