Product configurator

 • Изготвянето на оферти и остойностяването на поръчкови изделия ви отнема ценно време?

 • Бихте искали да отговаряте по-бързо на конкретни клиентски запитвания?

 • Искате по–бързо да въвеждате нови продукти в производствената линия?

 • Мечтаете цялата оперативна работа по обработката на клиентските поръчки и оферирането да се автоматизира, и да ви остане повече време за останалите, свързани процеси в компанията?


 

Ако разпознавате тези проблеми като Ваши, то Продуктовият конфигуратор на EnterpriseOne ERP ще бъде незаменим помощник на Вашите търговци и технолози.

Продуктовият конфигуратор е уникален инструмент, особено полезен при производствените предприятия в текстилната, трикотажна, полиграфическа и хартиена промишленост, както и всички предприятия с ETO (engineering to order) тип на производство. С негова помощ служителите могат лесно да създават и остойностяват нови продукти и категории, отговаряйки на пазарните флуктуации за броени дни. Той позволява на производствените фирми да изпълняват изцяло на изискванията на своите клиенти, получавайки предварително подробни данни за цената и функциите на изделия с всякаква степен на сложност.Ползи от решението


 • изключително бързо създаване/конфигуриране на нови изделия;
 • висока автоматизация на основния процес: търговци-конфигуратор-технолог-производство;
 • оптимизиране на планирането и производството на поръчаните продукти;
 • съкращаване на времето от оферта до поръчка;
 • бързо ценообразуване и създаване на оферта;
 • лесно обработване на голям брой малосерийни поръчки;
 • гъвкавост при изпълнение на поръчките на малкия и среден бизнес;
 • значително намаляване на риска от човешки грешки;
 • подобряване на изпълнението на клиентските поръчки;
 • повишаване на удовлетвореността на клиентите;
 • съкращаване на времето за въвеждане на нови продукти в производство.


Предимства и възможности


 • моделиране на продуктови гами с всякаква сложност;
 • лесна настройка на продуктовите конфигурации с голям набор от продуктоопределящи характеристики;
 • бърза обработка на клиентски поръчки;
 • намаляване на ръчния труд по създаването и планирането на производството;
 • автоматично изчисляване на разходите и времето за производство на конфигурираните продукти;
 • интеграция с търговски, логистични и финансови модули на EnterpriseOne.


Съкращаване на времето от оферта до поръчка


С Продуктовия конфигуратор лесно могат да се конфигурират нови продуктови модели съобразно клиентските изисквания. Това дава възможност на търговските екипи бързо да изготвят сложни оферти за многокомпонентни продукти и да изпълняват поръчки със 100% точност.

Product configurator 6

Удобният потребителски интерфейс на Продуктовия конфигуратор Ви позволява да създавате гъвкави модели, като се задават единствено параметрите на изделието. По този начин можете да персонализирате продукти в съответствие с нуждите на клиентите.

След като клиентът зададе характеристиките на необходимото му изделие, то веднага може да се включи в производствения график, за да се изчисли датата на доставка и прогнозната стойност и цена.

Product configuration


Подобрена комуникация между търговския и производствения отдел


Създаването на изделия чрез Продуктовия конфигуратор намалява до минимум риска от оперативни грешки. Той е тясно свързан с производствените и финансовите модули на EnterpriseOne и всяка промяна в ценовите листи или информацията за наличния производствен капацитет се отразява в изчисленията. Благодарение на това Вашите клиенти винаги ще получават точна информация.Автоматично създаване на производствени технологии


С Продуктовия конфигуратор изключително лесно можете да създавате нови изделия на база предварително дефинирани въпросници или готови изделия. Конфигурирането на параметрите на изделията става бързо и лесно, като към изделията могат да се добавят различни графични схеми, статистика и история.

Product configurator

След като продуктите бъдат конфигурирани според изискванията на клиента, системата автоматично създава уникална спецификация и технология на производство.

Резултатът е намаляване на физическия труд в планирането на производството и осигуряване на производствения процес при създаването на нови продукти. Освен това изчисленията се извършват автоматично съобразно актуалните ценовите листи.

Ако има повтаряемост на изделието, ERP системата позволява лесно да се правят частични промени на спецификациите и технологичните рецепти. Целият процес „поръчка от клиент-оферта-производство-експедиция на готовата продукция“ се контролира лесно през цялото време, а интерфейсът дава информация за изпълнението.


Интеграция с модул Материално Планиране


Тясната интеграция на Продуктовия конфигуратор с модул Материално планиране позволява на потребителите на EnterpriseOne да получават информация за възможните дати за доставка на суровини и материали в рамките на обещаното време за изпълнение на всяка поръчка, както и сигнали за възможни закъснения.

Промените в технологията на производството се проследяват директно от модула. Технологията се създава в момента на конфигуриране на изделието и всяка промяна в параметрите се отразява веднага. Така се избягва ръчното възстановяване на стотици уникални характеристики.