Unified Communications
EnterpriseOne® - Обединени комуникации

 

EnterpriseOne® е сред първите български ERP системи, включващи обединени комуникации (unified communications). Обединените комуникации са набор от технологии, които автоматизират и обединяват комуникациите между хората и използваните устройства в общ набор от знания. Те оптимизират бизнес процесите във фирмата и премахват зависимостта от физическото присъствие на служителите в офиса.

EnterpriseOne® разполага с мултитъч интерфейс, който позволява на потребителите да използват пълноценно решението през таблети и смартфони.

 

 

Ползи от решERP.BG - ERP mobilityението

  • съхранение на цялата комуникация с клиенти и партньори на едно място;
  • планиране и организиране на човешките ресурси във фирмата;
  • удобно и лесно търсене на електронни писма;
  • интеграция с телефонна централа;         
  • автоматично изпращане и получаване на срещи и задачи към мобилни телефони;
  • улеснение при управление и актуализиране на графиците на служителите;
  • бързо преназначаване на срещи и задачи между служители;
  • получаване на индикация за завършена задача, отчетена в мобилния телефон.

 

Цялата информация за клиента, събрана на едно място


В EnterpriseOne® всеки Ваш клиент има досие с информация за комуникацията по имейл, телефон и пр. Всички устни или писмени договорки между Вашите търговци и клиенти вече ще са налични във Вашата ERP система. Информацията е достъпна до всички служители, които се нуждаят от нея, и значително улеснява екипната работа.


 

Интеграция с VoIP/телефонна централа и Click-to-Call функционалност


Възможността EnterpriseOne® да се интегрира с VoIP/цифрова телефонна централа Ви позволява да събирате информация за всички разговори с клиенти. Така можете да се обадите на всеки клиент само с натискане на един бутон в ERP системата, а при входящо обаждане автоматично се отваря досието на клиента.

Добавеният в досието журнал обобщава в един календарен екран всички обаждания, имейли и издадени документи.

ERP VoIP integrationE-mail интеграция


Основната полза от използването на вградения в EnterpriseOne® имейл клиент е запазването на всички е-писма в досието на контрагента. Това Ви дава бърз достъп до имейлите, удобно търсене и по-добър поглед над всичко, което се случва с Вашите контрагенти.

ERP Email integration

Вграденият имейл клиент ще Ви позволи лесно да изпращате документи до колеги, като в същото време ще Ви гарантира сигурността на информацията, съобразявайки се с правата за достъп на получателя.


Достъп до нужната информация отвсякъде


Оптимизирането и синхронизацията на системата за мобилни устройства ще Ви осигури достъп до информацията, която Ви е необходима, където и да се намирате. Благодарение на синхронизацията служителите Ви ще получават и отчитат завършените задачи, докато са извън офиса.

В допълнение в EnterpriseOne® всички отдели и служители използват единен календар и така лесно могат да прехвърлят задачи помежду си.
CRM calendar

 

Системни изисквания


За използване на VoIP (телефонна централа):

 

Телефонна централа:
 • ASTERISK 1.4 или по-нова версия
 • минимум 4GB RAM HDD *1T и процесор Intel i5, 2 хард диска в RAID1 (*1T – за запис на разговори);
 • препоръчително Cisco SPA серия (Small business) за IP телефонни апарати;
 • протоколът между централата и CRM системата е http

За използване на MAIL (поща):


Пощенски сървър:

 • препоръчва се Microsoft Exchange 2010 или по-нова версия;
 • поддържа се Microsoft Exchange 2003 и Microsoft Office 365;
 • не е необходимо пощенският сървър да е в същата локална мрежа като EnterpriseOne Server.