E1@ONLINE Hosting
E1@ONLINE ХостингУслугата за хостинг E1@ONLINE на EnterpriseOne ERP има редица предимства и съответства изцяло на изискванията на една компания за сигурност и надеждност на информацията. ERP.BG си партнира с професионален дейта център, което осигурява на нашите клиенти по-висока степен на сигурност на информацията, резервираност на захранването и комуникационната свързаност, висококачествена защита от пожари, наводнения, срив на телекомуникациите и други бедствия. Надеждността и непрекъсваемостта на услугите са гарантирани в много по-висока степен, отколкото една компания, неспециализирана в това, би могла да го постигне.

Предимства на хостинг услуга, спрямо използване на собствен сървърен център  • Професионално управление на Вашите данни

E1@ONLINE hosting
  • По-висока защита от неоторизиран достъп

  • По-бърза работа на ERP системата

  • По-висока надеждност (99.999% непрекъснатост на услугата)

  • По-добра резервираност на данните

  • Спестяване на инвестиции в хардуер и системен софтуер 

  • Една грижа по-малко


Сигурност


Хостингът на ERP системата E1@ONLINE предоставя най-високото възможно ниво на сигурност за EnterpriseOne инсталация. Хостингът се администрира и наблюдава денонощно от екипи от висококвалифицирани администратори. EnterpriseOne инсталациите са конфигурирани за най-висока степен на сигурност, с постоянна оптимизация. E1@ONLINE хостингът се администрира постоянно от професионални администратори, във всички аспекти на сигурността – на базите данни, на онлайн достъпа, специфични EnterpriseOne настройки и т.н. Самостоятелен системен администратор или даже екип не може да постигне това ниво на сигурност, което е присъщо за E1@ONLINE хостинга.Резервираност на данните


При професионалния E1@ONLINE хостинг винаги има готови, подсигурени запасни сървъри, които поемат натоварването в случай на отказ на основен сървър.  В този случай се извършва автоматичен преход към запасен сървър:

  • Локално в дейта центъра

  • Географски отдалечено в страната
  • Извън границите на България

 

Хостингът на ERP системата в център за данни Ви осигурява тристепенно архивиране на данните: в самия дейта център, на отделен дисков масив, в същия център за данни, на дисков масив, извън центъра за данни, но в същата географска област (отдалечена на до 500 км от центъра за данни), както и в локация в друга географска област извън страната. Това ниво на надеждност осигурява запазване на Вашите фирмени данни в случай на форс - мажорни условия, засягащи цялата географска област на центъра за данни - земетресения, военни конфликти, промишлени катастрофи, сериозно прекъсване на доставките на електричество и др.


Надеждност


Нивото на надеждност на една EnterpriseOne инсталация показва в какъв процент от времето ще е достъпна, за колко време се отстраняват проблеми при достъп и др. E1@ONLINE хостингът осигурява ниво на надеждност, което е значително по-високо от това, което практически може една фирма да осигури сама за себе си. Сървърите преминават редовна профилактика, наблюдават се постоянно, с помощта на специализиран софтуер и се обслужват на база ранни индикации, още преди да има шанс да възникне проблем. Така например, независимо от динамиката на натоварването на EnterpriseOne при клиента, E1@ONLINE хостингът своевременно обезпечава нормалното функциониране на ERP системата. Допълнително предимство е, че при промяна на системните изисквания на софтуера, не се налага клиентът да отделя ресурс за неговото надграждане, както би било при наличието на собствен сървърен център.


Скорост


Скоростта на работа, която може да осигури професионалният хостинг е много по-висока от скоростта на собствен сървър. Сървърите, които осигуряват хостинга E1@ONLINE, са от най-високо ниво. Подобно ниво на сървърите би било непрактично да бъде закупено от която и да е фирма само за собствената й нужда. Въпреки, че техните ресурси се споделят, услугата е проектирана по такъв начин, че всеки клиент получава максимално висока скорост на работа за своя обем данни.