Exchange data
EnterpriseOne ExchangeEnterpriseOne Exchange е B2B система, предназначена да свързва различни информационни системи. Exchange пренася в стандартизиран формат информация за стоки, клиенти, продажби и много други номенклатури и документи. Exchange може да се свързва с повече от 10 различни формата, поддържани от множество информационни системи.

EnterpriseOne Exchange поддържа редица връзки между информационни системи:

 

EnterpriseOne <-> EnterpriseOne

Тази връзка позволява обмен на данни между отделни бази на EnterpriseOne, включително:

- Обмен между няколко свързани бази на едно място
- Обмен на данни между отдалечени офиси и/или магазини
- Обмен на данни по веригата доставчик - клиент

EnterpriseOne <-> MobileSeller

Тази връзка се употребява при прехвърляне на данни от и към MobileSeller, решението за мобилни продажби на ERP.BG

EnterpriseOne <-> ECOD документи

Тази връзка се употребява при прехвърляне на данни от електронни документи в системата ECOD директно в база данни на EnterpriseOne

 

EnterpriseOne <-> Market

Тази връзка се употребява при прехвърляне на данни от и към Market, POS решението на

ERP.BG

 

EnterpriseOne <-> External Systems

Изградени са редица връзки с частни формати, позволяваящи данни от EnterpriseOne да се "вливат" директно в специфични други информационни системи