Field sales solution
Мобилни продажби
field sales solution

Mobile Seller е мобилно приложение за Android, което превръща смартфона или таблета в пълноценно устройство за мобилни продажби, с което могат да се извършват ex-van продажби, събиране на поръчки и поддържа неограничен брой продукти. Mobile Seller е перфектното решение за служители, които имат нужда от актуална информация и са постоянно в движение.

 
Програмата е подходяща за:


 • ExVan търговия, при която товарният автомобил разнася стоката директно до клиентите и издава на място стокова разписка и/или фактура
 • Събиране на поръчки (Pre-sales collection), които после ще се обработят централно
Ползи от използване на решението:

 

 • Увеличава ефективността на служителите при изпълнение на ежедневните им задачи
 • Намалява времето, необходимо за приемане на нова поръчка 
 • Предоставя винаги актуални цени и отстъпки за конкретния клиент
 • Позволява на търговците бърз достъп до информацията за клиенти и продукти, където и да се намират в конкретния момент 
 • Автоматична синхронизация на информацията с EnterpriseOne
 • Налични количества в реално време


download Mobile Seller 


 


 


Възможности на решението


Програмата е създадена така, че с нея може да се работи лесно и  интуитивно. Софтуерът позволява както въвеждане на нови документи, така и генериране на справките, необходими на търговците при посещения при клиентите.


 • Създаване на документи за директна продажба или поръчки
 • Добавяне на бележка (текст) към поръчката
 • Запаметяване на специални цени за различните клиенти
 • Задаване на промоционални цени за период 
 • Задаване на отстъпки за клиенти по стокови групи
 • Задаване на отстъпки за количество 
 • Запазване на цялостна поръчка като шаблон за бъдещо използване
 • Автоматична транслитерация между български и английски
 • Отпечатване на документите на мобилен принтер 
 • Издаване на нова фактура
 • Отразяване на ново плащане 
 • Работа в реално време с EntepriseOne


Справки

 

Наличните в програмата справки дават цялата необходима информация на вашите търговци, докато са в движение:

 • Обобщен отчет за продажбите
 • Текущи Складови наличности
 • Детайлен отчет за продажбите
 • Справка за текущите вземания от клиенти
 • Справка за въведените нови плащания от клиентиРабота в реално време

 

Информацията, въведена в Mobile Seller, се отразява автоматично в основното решение, като при това новите продажби, фактури и плащания се прехвърлят към EnterpriseOne®. В същото време към Mobile Seller се прехвърлят промените, направени в клиентите, продуктите, цените, отстъпките и други.


Приложението може да бъде свалено от:


google play