Product Catalogue and ERP
Продуктов каталог


EnterpriseOne ERP разполага с вградена поддръжка на продуктови каталози. Приложението позволява интеграция на ERP системата с онлайн магазини и премахва нуждата от тяхната администрация. Фирмите-доставчици могат да създават своя уеб страница, която да показва наличните продукти онлайн.

Предимства


  • Готов онлайн уеб каталог, използващ данни от системата в реално време
  • Дефиниране на продуктови каталози директно от системата
  • Настройване на визуалните характеристики и добавяне на изображения към продукти директно от системата
  • Сравняване на артикули по неограничен брой характеристики
  • Премахва нуждата от администриране на външен онлайн каталог

ERP intergation with online product catalog

EnterpriseOne-product catalog