EnterpriseOne - ERP for Midsize companies
Предимства на EnterpriseOne® за средни и големи компании

 


EnterpriseOne® е ERP решението за утвърдени средни или големи компании от всички браншове. То включва всички функционалности на системата и може да се използва за управление на до 5 собствени фирми в една база данни.

EnterpriseOne® успешно оптимизира управлението на големи и средни компании, увеличава ефективността на екипите и ресурсите и дава пълна картина на ръководството за състоянието на предприятието в реално време.

ERP системата има редица предимства за компании с географски разпределена офисна или дистрибуторска мрежа, множество производствени обекти, както и международна мрежа от обекти.

EnterpriseOne® също така позволява визуализиране на бизнес модела на компанията чрез графичен редактор, което улеснява мениджмънта при взимането на решения.

 

Специфичните предимства за големи компании включват:

  • интеграция на отделите в офиса и синхронизиране на информацията от всички отдели;
  • дефиниране на работните роли и взаимоотношения;
  • управление на бизнес процесите;
  • изграждане на бизнес модел;
  • последователност на работните процеси;
  • управление на документния поток;
  • контрол на последователностите в работния процес (workflow).

EnterpriseOne® не само отчита търговските, логистичните и производствените процеси, но и позволява съставяне на план за изпълнение на всеки следващ етап от дейността и следи за степента на изпълнението му.

 

EnterpriseOne® притежава следните инструменти, необходими за средни и големи фирми:

  • система за сигурност, както на общо функционално ниво, така и с възможност за задаване на детайлни права за достъп за всеки тип документ, склад, каса и т.н.;
  • система за архивиране и проследяване на старите версии на всеки документ;
  • система за проследяване и контрол на потребителските действия.