EnterpriseOne-micro-business
Предимства на EnterpriseOne® за микро и малкия бизнес 

EnterpriseOne® включва функционалности, отговарящи на специфичните нужди на микро и малкия бизнес - мобилност, бързина, гъвкавост при офериране, скалируемост и лесно използване, добавяйки към тях сигурността, надеждността и богатите възможности на пълноценно ERP.

Използването на EnterpriseOne® през мобилни устройства, създава един своеобразен виртуален офис, в който информационните и комуникационни услуги са в облака. Служителите могат пълноценно да оптимизират своите отношения с клиенти, партньори и доставчици, да организират в движение своите задачи, да издават фактури на място при клиента, както и да извършват продажби в движение.

Какво получавате?


  • Решение, базирано на ERP система от висок клас
  • Плащате колкото ползвате и надграждате лесно до пълна ERP функционалност
  • Бърз старт на работата със системата
  • Спестявате разходи за оборудване, лицензи и ИТ специалисти
  • Повишена ефективност, по-добро обслужване и контрол на комуникациите с клиенти и доставчици
  • Достъпност – винаги и от всякъде

Тези предимства обаче не са за сметка на качествата на EnterpriseOne® и не променят факта, че версията за микро и малък бизнес е напълно функционално ERP решение, което може да спомогне много за оптимизиране на фирмените ресурси, паричните потоци, за по-доброто управление на складовите наличности, доставките, продажбите, маркетинговите кампании и счетоводството.