erp for small-business
Предимства на EnterpriseOne® ERP за малки и средни фирми
Мисията на ERP.BG е да направи достъпни предимствата на ERP решенията както
за големия, така и за малкия и среден бизнес у нас
Внедряването на ERP във всяка малка фирма е критичен фактор за нейното бъдещо развитие. Същевременно обаче, малките фирми рядко разполагат с необходимите средства за такъв проект и често реинвестират приходите си веднага. Освен това големите чуждестранни ERP решения не са достатъчно гъвкави, за да отговорят на конкретните нужди на една по-малка организация.
 

Компаниите от този вид обикновено се характеризират с малко персонал, съчетаващ много длъжности, голям брой разнообразни поръчки, но за малки количества, като едновременно с това има и относително големи годишни ръстове на оборота.
 

Такива фирми все по-осезаемо усещат нуждата от напълно интегрирана информационна система за своя малък бизнес, позволяваща на търговци, офис сътрудници, мениджъри и счетоводители да работят в единна среда. Това е система, която трябва да бъде изключително гъвкава и да позволява „сливане и разделяне” на количествата на всеки етап от изпълнение на поръчката, което отразява и едно от основните предимства на малкия бизнес – гъвкавостта.


Имайки всичко това предвид, създадохме напълно функционална ERP система от висок клас, която да отговаря на специфичните нужди на тези компании.
Тя предлага:

 

    • по-голяма гъвкавост и съобразяване с всички специфики на дейността на клиента;
    • сливане и разделяне на количествата и сумите;
    • достъпна цена;


ГЪВКАВОСТ

 

В сърцевината си EnterpriseOne е ERP система от висок клас, която проследява много подробно всеки етап от изпълнението на поръчките. Същевременно тя предлага възможност и за „транзитно” преминаване на практика на почти всички междинни етапи. Например „пускането” на една клиентска поръчка може да пусне още следните документи: нареждане за експедиция, нареждане за изписване от склада, складова разписка, експедиция, нареждане за фактуриране, фактура, платежно искане и плащане.

 

Ако дейността Ви се разрасне, вероятно отделните етапи постепенно ще бъдат поети от различни служители, като това може да бъде отразено в системата с много прости промени на модела на работа.

 

При малките производствени фирми предимствата на EnterpriseOne® са още по-сериозни.

 

EnterpriseOne® е добре оптимизирана за малосерийно, поръчково производство. Производствената част на решението се управлява изключително ефективно чрез мощния и удобен продуктов конфигуратор, графично-интерактивните производствени графици, автоматичните функции за набавяне и др.

 
 

СЛИВАНЕ И РАЗДЕЛЯНЕ

 

 EnterpriseOne® позволява „сливане и разделяне” на количествата и сумите на всеки етап от изпълнението на поръчка, приемането на доставка и т. н.


„Сливане и разделяне”
означава да е възможно на всеки етап да се изпълни частично зададеното в предходния етап или обратно – наведнъж да се изпълнят няколко задачи от предишния етап.

 

За да стане по-ясно ще дадем няколко примера:

  • Една клиентска поръчка може да се експедира на няколко пъти, но също така е възможно с една експедиция да експедираме няколко поръчки едновременно.
  • Една поръчка може да се фактурира на няколко части, но също така е възможно една фактура да включва части от няколко поръчки.
  • Една доставка на стока от доставчик може да пристигне на няколко части, но е възможно и наведнъж да се получи стоката от няколко поръчки

Принципът на „сливане и разделяне” е заложен навсякъде в системата и позволява изключителна гъвкавост и точност при описване на реалните процеси.

    

Възможността за „сливане и разделяне” не пречи EnterpriseOne® да осигурява пълно проследяване на всяка единица стока. Например, въпреки че може една поръчка да бъде експедирана на няколко части, които после да се обединят в няколко обобщени фактури, системата „знае” и може да покаже по всяко време коя фактурирана бройка точно от коя поръчка е.