ERP for distribution
EnterpriseOne® ERP – Пълноценно управление на дистрибуторски фирми

 

EnterpriseOne® е оптимизирана за работа в дистрибуторски компании и притежава редица специфични предимства за този сектор. Сред тях са пълноценна употреба през мобилни устройства, разнообразни и лесни за използване възможности за поръчки, вградена система за маршрутизация на търговци и доставки, система за планиране и разпределение на количествата по складове (MRP/DRP), автоматизирано фактуриране, многобройни възможности за ценообразуване, отстъпки и промоции, и др.

С разработената от нас ERP система Вашите търговски екипи могат да продават много по-бързо, спестявайки своето време и това на клиентите. В процеса на продажба те имат достъп в реално време до цялата релевантна информация и всяка продажба се отразява на останалите свързани процеси в компанията. Дейности, като фактуриране, са напълно автоматизирани, а маршрутите на доставки могат да се оптимизират, за да не губите излишно време за транспортиране.

sales channel integration

Поръчки – лесно, бързо и чрез разнообразни канали


Ключово предимство на EnterpriseOne® е възможността Вашите клиенти да правят поръчки по всички възможни начини – през мобилни устройства, EDI, уеб сайт, директно въвеждане, външни системи и др. Клиентите Ви ще бъдат доволни, без значение как са свикнали да поръчват, а продажбите ще се извършват по-бързо и лесно, където и да се намират търговските служители и клиентите.

В ERP системата сме включили и редица други функции, повишаващи удовлетвореността на клиентите. Възможността за интеграция на EnterpriseOne® с електронни магазини  дава възможност Вашите клиенти да проверяват кой продукт е в наличност и да извършват поръчки директно през електронния Ви магазин.

Служителите Ви  пък могат да обработват поръчките директно през ERP решението. Прехвърлянето на информацията между двете системи се осъществява автоматизирано, което спестява много време на екипите, минимизира опасността от оперативни грешки и подобрява удовлетвореността на Вашите клиенти.

В добавка, интегрираният CRM модул предоставя на търговците цялата информация, свързана с клиента, още в момента на пристигане на поръчката.Различно ценообразуване и отстъпки за всеки клиент


С модул Ценообразуване на EnterpriseOne® ще можете да обработвате едновременно няколко ценови листи масово за много продукти и да задавате видове разходи за придобиване и маржове. Модулът позволява процентно формиране на нови ценови листи на база стандартна себестойност на продукта плюс процент желан марж.

В този модул можете и да договаряте различни цени с всеки клиент, съобразно историята на взаимоотношенията Ви или други фактори.

Освен това получавате мощен инструмент за организиране на промоции, предлагане на отстъпки и други стимули за Вашите клиенти. Можете да предлагате отстъпки по продукти, клиенти, периоди, количества и др.


Автоматизирано фактуриране и управление на плащанията


 

Модулите Продажби и Финанси са напълно интегрирани в EnterpriseOne®.

Фактурирането се извършва автоматично при продажба, на база договорени и експедирани стоки. Автоматизирани са също осчетоводяването на списък от фактури и начисляването на допълнителни суми по фактурата – ДДС, транспорт и др. При фактуриране системата сама контролира кредитния лимит на клиента, а процедурата за одобряване на фактури, превишаващи лимита, е лесна за прилагане. Без усилия можете да издавате и обобщени фактури за няколко експедиции, както и проформа фактури.

Управлението на плащанията и просрочията също става много по-лесно с EnterpriseOne®. Системата издава справки за неплатени суми по тип просрочие и предоставя различни инструменти за анализ и управление на вземанията и задълженията, включително според броя на дните на просрочие. Много процеси са автоматизирани, например осчетоводяването по зададени шаблони.

Сред функциите на EnterpriseOne® са също сторнирането на издадени фактури, както и създаване на нови на базата на вече съществуващи.


Управление на търговски екипи


EnterpriseOne® обединява на едно място цялата функционалност, специфична за дистрибуторския бранш, и улеснява управлението на търговските екипи.

Решението разполага със специализиран модул Дистрибуция, който Ви позволява да дефинирате търговската организационна структура и изцяло обхваща управлението и контрола на търговските екипи. С него можете да дефинирате търговци и търговски екипи, да определяте търговски цели, например по обща сума от продажби, промоционални пакети, бонусни програми и др., както и и да следите изпълнението на поставените цели.


По-добра комуникация с търговските вериги


С EnterpriseOne® можете лесно да следите договорени продукти с ритейлъри и да поддържате дистрибуционни канали и направления на фирми както за собствени цели, така и за клиенти и доставчици.

Също така имате възможност да дефинирате продуктови групи по канали за дистрибуция и да определяте ценови листи и специални търговски условия за тях. Така ще можете бързо и лесно да правите справки за продажби на продукти по канали, като тази информация е налична и в досието на клиента. С EnterpriseOne® търговците Ви винаги ще имат отговор на въпроса: „Кой клиент по какъв начин най-често купува от нас?“.


 

Оптимизиране на складовите наличности и процеса на доставка


С нашата ERP система ще можете оптимално да планирате маршрутите за доставки. Така транспортният Ви екип ще бъде по-ефективен, а клиентите – по-доволни.

Складовите наличности също се планират и управляват много по-ефикасно, като информацията за наличните стоки е достъпна във всеки момент за търговците, а изписването на стоки от склада става много по-лесно и бързо.

Освен това EnterpriseOne® позволява ефикасен контрол на наличностите при клиентите, както и бързо разпределяне на стоки към сателитни складове, ако това е необходимо.

По-бързо се одобрява и връщането на стоки.Вграден CRM


Едно от най-големите достойнства на EnterpriseOne® е пълноценният CRM модул, вграден в системата.
Той притежава мощни инструменти за контактни центрове и подпомага по-ефективното обслужване на клиенти.

Със CRM модула можете и да организирате маркетингови кампании.Вграден Business Intelligence

 

EnterpriseOne® включва и вградени BI инструменти, с които можете да анализирате различни финансови показатели и да проследявате тенденции при продажбите. По този начин мениджърите и служителите, отговорни за доставките, ще могат да вземат информирани решения по отношение на асортиментната политика на фирмата и бързо да отговарят на пазарните тенденции и на търсенето.