ERP for production
EnterpriseOne® ERP - специализирано решение за производствени предприятияSolution for Production

Съвременните производствени компании имат нужда не просто от стандартна ERP (enterprise resource planning) система, a от гъвкаво решение, достъпно през браузър и през мобилно устройство и интегрирано с комуникационната система. То трябва да бъде надеждно, сигурно, да може да управлява мрежа от географски отдалечени производствени и търговски обекти, както и да разполага с мощни функции за бизнес анализи (business intelligence).


Дългогодишният опит на екипа на ERP.BG в производствената индустрия ни позволява да предложим ERP система, която е изцяло оптимизирана за всички изисквания на този тип компании – от производството и работните процеси, през дистрибуцията, връзките с клиентите и доставчиците, до финансите и счетоводството. EnterpriseOne® представлява цялостно решение за управление на предприятия и групи от предприятия.

Системата е базирана на най-новите облачни технологии. Моделът на работа в облака спестява на компаниите значителни разходи за сървъри, ИТ поддръжка и персонал, а в допълнение повишава надеждността и сигурността на достъпа до информация.

EnterpriseOne® може да бъде настроена според специфичните нужди, тип дейност, структура и мащаби на предприятието. За всеки бизнес се формира индивидуален документен поток, описващ неговата дейност.

Екипът на ERP.BG има специфичен опит от проекти в хранително-вкусовата промишленост, дамската и мъжка конфекция, козметиката, полиграфията и други производствени сфери, а системата практически е подходяща за всякакъв тип производствени предприятия.

Обхват на производствени дейности и практики


EnterpriseOne® ERP предоставя целият набор от инструменти за управление и контрол при различните производствени практики.


Производство по поръчка (MTO – Make to Order)предприятията, работещи на този принцип, могат спокойно да организират в EnterpriseOne® своите производствени процеси. С всяка клиентска поръчка могат да стартират автоматизирани процеси по снабдяване, планиране и производствена реализация.


Производство за склад (MTS – Make to Stock)този метод се нуждае от система, позволяваща да се залагат правилните прогнози за развитието на пазара и за количеството нужна продукция. EnterpriseOne® дава тази възможност, спомагайки за автоматизираното планиране на производството и снабдяването.


Производство на компоненти и асемблиране по поръчка (Make to Assemble & Assemble to Order)  - разпространен главно сред хардуерната промишленост, този вид производство също може да бъде реализиран с помощта на EnterpriseOne®. Системата осигурява добра проследимост, сериализация на продукцията, партидна обезпеченост и взаимозаменяемост.


Производство по дизайн (Engineering to Order) като разновидност на MTO, ETO изисква много по-голяма гъвкавост от страна на управленската система, за да могат да бъдат задавани множество характеристики на едно изделие, на чиято база системата да предложи автоматично производствен план, производствена технология и нужното количество суровини. Тук се отличава едно от най-силните предимства на EnterpriseOne®, а именно модул Продуктов конфигуратор .


Основни функционалности на решениетоПродуктов конфигуратор


Важен аспект в работата на системата е Продуктовият конфигуратор,

който е уникален инструмент, особено полезен при поръчковото производство (ETO). С негова помощ ще можете лесно да създавате и устойностявате нови продукти и категории, отговаряйки на пазарните флуктуации за броени дни.

Лесно могат да бъдат конфигурирани нови продуктови модели, съобразно клиентските изисквания. Това позволява на търговските екипи бързо да изготвят сложни оферти и да изпълняват поръчки със 100% точност.

EnterpriseOne ERP - Product configurator

Конфигурирането на параметрите на изделията става бързо и лесно, като към изделията могат да се добавят различни графични схеми, статистика и история. При повтаряемост на тиража ERP системата позволява лесно да се правят частични промени на спецификациите и технологичните рецепти.

Целият процес – от клиентската поръчка, през предпечата и производството, до експедицията на готовата продукция – се контролира лесно, а интерфейсът дава цялостна информация на клиента за изпълнението.Планиране на материалните потребности


EnterpriseOne® включва и модул за материално планиране (MRP), който осигурява необходимите продукти и материали в точния момент, на точното място.

На база рецептури, технологии, поръчки от клиенти и към доставчици, наличности, прогнозни продажби и пр. системата следи гладкото протичане на логистичния процес във фирмата. При недостиг на дадена суровина, полуфабрикт или готово изделие, модулът алармира съответните служители и дава предложения за снабдяване, които могат да бъдат одобрени с един клик.
Използването на модул MRP дава още следните предимства:
  • предпазва от презапасяване – натрупване на прекалено големи складови запаси;
  • предпазва от липси – изчерпване на наличните количества;
  • подпомага управленските решения, като дава обяснение за планираните количества;


Планиране на производствените капацитети и натоварвания


EnterpriseOne® идва и с вграден модул за капацитетно планиране (CRP), който значително улеснява планирането и текущото актуализиране на производствения план.

В този модул можете да изградите производствен график, съобразен със свободните производствени мощности и с необходимите материали, за да осигурите безпроблемно и навременно производство.В модул CRP се дефинират следните данни:

  • типове ресурси и техните функционални характеристики
  • производствени маршрути
  • стандартни операции, използвани ресурси и времетраене
  • работни групи, работно време и наличности от ресурси

В модула има възможност за дефиниране на работни групи, работни процеси, работни функции и т.н.

Справката за капацитета и натоварването отразява натоварването на работните групи и машини в предприятието.Отчет за готова продукция


EnterpriseOne® позволява създаването на подробни отчети за извършена работа. Системата предлага изготвянето на набор от документи, свързани с управлението на производството.


От детайлните справки, които предлага решението, можете да получите подробна информация за всеки произвеждан продукт, като указаната технология, в която са описани влаганите материали, и операциите и машините, през които преминава производственият процес.Мулти-мониторен интерфейс


EnterpriseOne® предлага лесен и интуитивен начин за визуализиране на информация на няколко екрана. Тази функция облагодетелства предимно диспечери, планировчици, началници смени, ръководители на екипи и всякакви други роли, които имат нужда да проследяват динамично големи обеми от разнообразни данни.


ERP at multi-monitor display

Интеграция с Модул CRM


Тъй като ERP системата е оптимизирана за работа през мобилни устройства, всеки един търговец може, още докато е при клиента, да създаде през своя смартфон или таблет нова поръчка, която автоматично изпраща съответните задачи към екипа по производство. Това съкращава времето до доставката и позволява проследяването на потребностите да става директно от поръчките за продажби. Поръчката от клиент формира нужди на база заложения метод за набавяне на произвежданите продукти, вписани в модул MRP.Мобилност

  EnterpriseOne ERP - mobile task management

 

С

EnterpriseOne® е напълно оптимизирана за работа с таблети и смартфони, което създава много допълнителни удобства и спестява време на потребителите на системата.

Служителите с таблет или смартфон имат достъп до цялата необходима информация за даден проект или цялата производствена верига и могат да следят определени задачи, да проверяват и наблюдават процента на изпълнение на даден процес и произведените части за определен период или да видят статистически анализ на управлението на процеса в реално време.

Мениджърите пък могат да наблюдават състоянието на машините и работната сила през своите мобилни устройства.

 Складово стопанство


 

С EnterpriseOne® можете да управлявате складовото стопанство по-лесно и ефективно и да оптимизирате складовите наличности и площи. Освен това Вашето складовото стопанство ще бъде пълноценно интегрирано с производствения процес.

Системата управлява статуса на материалните запаси според потвърдените и планираните клиентски поръчки напред във времето. Процесът на експедиране е напълно автоматизиран, според установени правила и договорености с клиентите, а информацията за движението на материалните запаси е консолидирана и достъпна в реално време.


 

EnterpriseOne ERP - skladovo stopanstvoРешението изцяло обхваща дейностите в склада – от управлението на материалните запаси до проследяването на цялостното движение на стоката, като кога пристига в даден склад и кога е доставена при клиента. Управлението на партиди предотвратява залежаването на различни консумативи и материали, намалявайки разходите за поддръжка и складиране в дългосрочен план, както и финансовия ресурс, “заключен” под формата на стоки и материали на склад. Потребностите от материални запаси се извеждат директно от поръчките за продажби. Така търговският екип получава много по-актуална информация за складовите наличности и може много по-добре да отговаря на клиентските запитвания.