Управленски екип

Вярваме, че визионерството, опитът и креативността са основните качества създаващи стойността в компанията ни. Запознайте се с хората, които изграждат и развиват И Ар Пи България чрез отдаденост и внимание към своите начинания, екип и клиенти.

Наталия Футекова

Доц. д-р Наталия Футекова е управляващ партньор на „И Ар Пи България“ ООД. Съчетава успешно предприемаческата кариера в сферата на технологиите с академичната и научна дейност, както и с активното участие в образователни и други обществени каузи.

Научните й интереси са в областта на развитието на ERP системите и останалите бизнес софтуерни решения, управлението на бизнеса и внедряването на информационни системи.

Наталия Футекова е член на Управителния съвет на Българска асоциация по информационни телхонологии (БАИТ) от 2017г. През  февруари 2021г. е избрана за директор на направление „Информационни и комуникационни технологии“ на Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

През 2015г. основава ERP Academy – иновативен проект на фирми от ERP бранша в България, които обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес мениджмънта и информационните технологии.

Съвместно с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) създават магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“. В продължение на 11 години е била главен асистент в катедра „Информационни технологии и комуникации” към факултет „Приложна информатика и статистика” в Университет за национално и световно стопанство (УНСС).

От 2015г. е преподавател във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и ръководител на магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“.

За да научите повече за Наталия Футекова, моля посетете нейния сайт.