В новата версия на EnterpriseOne® вече могат да се стартират контекстно различни външни приложения
Back To Top