9 основни сфери, в които IoT може да донесе ползи от неговото използване