Доц. д-р Наталия Футекова е новият ръководител на ИКТ направлението на VUZF Lab
Back To Top