Доц. д-р Наталия Футекова е част от настоятелството на Висше училище по телекомуникации и пощи
Back To Top