Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с подкрепата на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
Back To Top