Вградена функционалност за контрол върху складовите наличности