Дистрибуция

Разгърнете бизнеса си с интелигентна, автоматизирана и интегрирана платформа.

МЪДРОСТТА НА ВЕКОВЕТЕ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА

Мащабируемата платформа ERP.net дава възможност за ръководене на всички дейности във Вашия бизнес под един покрив. Управлявайте продажбите, наличностите и логистиката. Консолидирайте данните, оптимизирайте използването на времето и ресурсите и изведете отношенията с доставчиците и клиентите си на ново ниво.

ERP.net помага на широк спектър от индустриални сектори, които купуват, продават и управляват инвентара си, да оптимизират операциите и ефикасността си, основавайки се на задълбочени познания относно процесите и най-добрите практики в индустриите.

 • Индустриална дистрибуция
 • Строителни материали
 • Автотехника и резервни части
 • Медицинско оборудване и консумативи
 • Хардуер и електроника
 • Високотехнологични продукти и решения
 • Модни стоки на едро и дребно
 • Лекарствени и козметични продукти
 • Бързооборотни стоки
 • Храна и консумативи за домашни любимци

Акценти

Управлявайте многоканалните продажби

Проследявайте, управлявайте и запаметявайте продажбите независимо от това къде се извършват те. Автоматизирайте обработката на поръчки и улавяйте всички данни за продажбите и клиентите, за да усъвършенствате снабдяването, следенето на инвентара си, изпълнението на поръчки и реализирането на продажби.

Менажирайте складовете си по един по-ефикасен начин

Управлявайте движенията и съхранението на стоките си и поддържайте контрол върху всеки получен, окомплектован, опакован и изпратен артикул. Проследявайте логистиката и доставката на всеки продукт към клиента с ненадминато ниво на точност и бързодействие.

Сдобийте се с инструментите за гъвкаво ценообразуване

Предложете множество различни цени за един и същ артикул според спецификите на различните клиенти, заявения брой от артикула, времевата рамка за изпълнение на поръчката и доставката, промоциите и отстъпките. Работете с множество ценови листи и задавайте разходите за придобиване на стоките и желаните маржове.

Открийте

Устойчива верига на доставките и управление на инвентара

Отговорете на непрекъснато променящите се клиентско търсене и пазарни условия с дигитално и всеобхватно планиране на процесите по веригата на доставки. Автоматизирайте и оптимизирайте процесите по закупуване. Вземайте решения които са основани на потвърдени данни за да прогнозирате търсенето, да планирате поръчките, да намалите разходите си и да зареждате навреме инвентара си с правилните артикули без да допускате излишно презапасяване. Установете доходността по склад, продуктова линия или собствена фирма, за да снабдявате и проследявате наличностите си по-ефикасно.

Автоматизирайте управлението на Вашите складови наличности и верига на доставките

Опростено и канализирано управление на поръчките

Менажирайте всички операции по омниканалните продажби централизирано и синхронизирайте данните по тях от единния команден център. Обработвайте поръчките в реално време без значение от мястото на извършване на продажбата и транзакцията. Автоматизирайте процесите по създаване на поръчки и фактуриране, елиминирайте излишните забавяния в изпълнението и доставката на поръчките, и намалете времето за изпълнение чрез поддържане на надеждни и контролирани наличности на склада.

Надградете Вашата стратегия за обслужване на клиенти

Разгърнете свързаността и мобилността си

Придобийте изцяло ново ниво на бизнес представянето си чрез гъвкавост, информираност, свързаност и социализация – вътре и извън Вашата организация. Засилете съвместната работа и обменяйте богата информация между служители, доставчици и клиенти. Елиминирайте излишно повтарящи се данни и риска от възникване на грешки благодарение на работа с точни данни в реално време относно количествата на продукти в инвентара, ценообразуването за всеки клиент и маршрути за доставките. Използвайте пълноценно мобилните си устройства не само, за да комуникирате и извличате информация, но и за да направлявате и ръководите всички движещи се части на Вашата организация.

Бъдете навсякъде. Отвсякъде.

Автоматизиран и Високоефикасен склад

Достигнете отвъд боравенето със складови наличности чрез прецизно проследяване на цялостните движения на продукти вътре и извън складовете Ви. Организирайте и наставлявайте работата по всеки артикул и кътче на складовото пространство. Оптимизирайте етажния план и окомплектовайте, опаковайте и изпращайте правилните продукти без да губите време. Елиминирайте грешките и ускорете темпото с което артикулите се придвижват по веригата – от времето в което заскладявате нови количества в инвентара си до момента в който те са поръчани, продадени и доставени.

Придобийте изключителен контрол върху складовете Ви.

Оптимизирани доставки и логистика

Разработете цялостна стратегия за оптимални логистични цикли с цел устойчиво понижаване на разходите по транспорт и времената за доставки. Възползвайте се от високоточна информация в реално време за наличностите, свободните количества и локациите на продуктите. Обединявайте поръчките и планирайте маршрутите за доставка, за да подсигурите винаги навременно получаване на стоката, отговаряйки на очакванията на клиентите. Усъвършенствайте видимостта върху различните наличности, поръчки и доставки, за да повишите производителността на персонала и логистичните средства и процеси.

Разгледайте възможностите за управление на логистиката

Интегрирани финансови и счетоводни системи и инструменти

Обединете всички процеси по Вашите продажби, финансови операции и изпълнение на поръчки, за придобиете пълни видимост и контрол върху разходите и маржовете на печалбите, които произхождат от обработването на артикули, документи и фактури, както и от цялостното представяне на бизнеса Ви. Управлявайте умело и в реално време всички счетоводни и финансови транзакции в цикъла на дистрибуция – от изпълнението на поръчки, през контрола на инвентара, до снабдяване и продажби. Обработвайте фактурите поръчка по поръчка или ги групирайте на месечна база. Контролирайте еднократни суми по кредити и крайните срокове и известявайте клиентите си за текущи задължения.

Опознайте движенията и състоянието на Вашите финанси на ненадминато ниво

Вграден инструмент за бизнес анализи (BI)

С ERP.net получавате бърз и лесен достъп до дневни отчети, анализи на бизнес моделите, регистър на историята на данните и тенденции в маркетинга и продажбите. Оценявайте с висока точност общия статус и здравословното функциониране на Вашия бизнес. Създавайте сечения и заявки за кръстосани отчети на огромни обеми от данни, обработвани и визуализирани на мига. Измервайте качеството на работата с инвентара, изпълнението на поръчките и финансовите резултати, за да повишите точността на количествата за снабдяване и заскладяване. Отговаряйте съобразно на пазарните тенденции и намалете оперативните си разходи.

 • Исторически данни и данни в реално време
 • Моментални отчети с таблично и разнообразно графично представяне
 • Вникване и придобиване на познания в контекста на данните на корпоративно ниво
 • Анализ на рентабилността на труда, инвентара и клиентите

Потопете се в мениджмънта на Вашата компания за устойчивото й бъдеще

Нашите клиенти:

Повече от 25 години успешно оптимизираме бизнес процесите на нашите клиенти и начините по които те боравят с информацията в компаниите си. Техните думи и доверието им в нас са свидетелство за това.

“Ние внасяме рибни и суши продукти от повече от 30 страни по света. ERP.net даде на нашата компания огромен тласък на продуктивността.

Платформата ни позволява да обслужваме повече клиенти едновременно, като в същото време имаме възможността да се погрижим за нуждите на всеки клиент по индивидуален и персонализиран начин.”

– Алекс, Генерален мениджър на AlexFish

Заявете Вашата демонстрация сега

Развивайте и мащабирайте бизнеса си с правилната софтуерна платформа за дистрибуторския сектор и го снабдете с оптимизирани операции, висока производителност и интелигентност.