Ресурси за медиите

В тази секция можете да откриете ресурси относно нашата компания, бранда ни и решенията ни.

Бранд изображения

Лога и брандинг

В тази секция можете да намерите изображенията на нашия бранд в подходящи формати за целите на пресата и медиите.

Изображенията на бранда ни включват лога на компанията – ERP.BG и лога на платформата – ERP.net.

Лога на компанията

Лога на платформата

Други бранд изображения

Подмарката на бранда ни се използва само когато хоризонталният формат е неподходящ или несъвместим с цялостния вид на публикуваното съдържание. Препоръчваме използването на бранд изображенията ни в цялостния им вариант.