Вино и спиртни напитки

Насладете се на вкуса на успеха с дигитално решение, предназначено специално за сектора на вина и спиртни напитки.

Платформата ERP.net внедрява във Вашата компания комбинацията за успех – съвременни управленски методи, най-добрите практики в индустрията и цялостен, завършен комплект от интуитивни инструменти за бизнес управление.

Вдигнете тост за триумфа на Вашия бизнес – с иновативната платформа ERP.net.

Завършено решение за сектора на алкохолни напитки

Дистрибуцията на алкохолни напитки е вълнуваща индустрия, а бизнесите в нея са изправени пред неповторими предизвикателства. Производството и търговията със спиртни напитки са строго регулирани в световен мащаб, което означава че всяка дейност с алкохолни продукти трябва да отговаря на редица държавни и международни изисквания.

ERP.net е дигитално облачно решение, предоставящо на Вашата компания всеобхватен и завършен комплект от бизнес инструменти за управление на компании, занимаващи се с алкохолни продукти.

Платформата съчетава пълен набор от приложения и функционалности, специално създадени за дейности като производство и търговия с алкохол. Те са напълно съобразени с всички изисквания, които са предявени пред фирмите в този бранш както от държавните институции и регулаторните органи, така и от условията на пазара и клиентските нужди и търсене.

Бизнес дейности в алкохолната индустрия

Иновативната платформа ERP.net помага на компании в бранша на алкохолните напитки да управляват бизнеса си по-ефикасно, по-продуктивно и по-рентабилно. 360-градусовият поглед над компанията Ви и оптимизирането на всяка точка от операциите и процесите позволява на Вашия бизнес не само да спести разходи, но и да получи проницателни познания за фините движения и детайли в него.

Материали за производство на спирт и алкохол

Дистрибуция на алкохолни продукти

Бутилиране и бандеролиране на алкохол

Дестилация на спиртни напитки

Преработка и бракуване на спиртни продукти

Ателиета за дегустация и продажба на алкохолни напитки

Доставки на едро за кетъринг

Ритейл магазини за алкохол

Внос и износ на алкохолни и спиртни продукти

Организиране на събития с консумация на алкохол

Алкохол за готварски приложения

Акценти

Оптимизирайте производствените процеси и ресурси

Пресъздайте своите производствени технологии в дигиталната система за планиране и следене на производствените ресурси. Дефинирайте нови и изпитани рецепти и съставки за създаването на ненадминати продукти. Обединете представянето на хора, машини и оборудване в единна производствена сила и я управлявайте оптимално и безпрепятствено.

Разширете пазарния си дял чрез интерактивен маркетинг

Навлезте на нови пазари и затвърдете позицията на текущите си чрез ефикасни и запомнящи се маркетингови послания към клиентите Ви. Премахнете преградите между отделите по маркетинг, предпродажби и продажби. Поставете ясни цели и следете прецизно достигането им. Обединете всички канали на продажби в единна система с лесно управление. Бъдете винаги пред конкуренцията и в течение с пазарните тенденции.

Оперирайте в пълно съответствие и интегрирана отчетност

Рационализирайте процесите по Вашата документация свързана с алкохолни продукти. Автоматизирайте отчетността пред държавните институции и регулаторните органи. Осигурете си работа в пълно съответствие с изискванията на законодателството. Улеснете експортирането на данни чрез уеб приложение, специално предвидено за Агенция “Митници” и редуцирайте времето за изготвяне и обработка на документацията, изисквана от Вас.

Открийте

Канализирано и гъвкаво производство

Рационализирайте и улеснете сложните производствени процеси. Дефинирайте прецизно технологиите, рецептите, операциите и ресурсите си. Изградете производствен план, който да управлявате и наблюдавате с точност до секунда. Наблюдавайте натоварването на ресурсите и оптимизирайте използването им. Структурирайте технологични маршрути и проследявайте как хора, машини и материали работят заедно, за да създадат първокласни продукти по доказани, рентабилни методи на производство.

Произвеждайте продукция с висока добавена стойност и внимание към клиента

Оставете ненадминато впечатление и помогнете на света да разбере за Вас

Пускайте обширни маркетингови кампании и наблюдавайте резултатите от дейностите по тях. Подгответе бонусни програми и промоционални пакети, за да изградите устойчива лоялност на текущи клиенти и да привлечете нови такива. Промотирайте своите решения по индустрии и клиенти и задайте дистрибуционни канали, по които прецизно да контролирате цени и наличности на продукти. Установете и управлявайте целеви групи, до които достигат Вашите решения. Бъдете винаги в час с решенията на Вашите конкуренти, за да поддържате Вашия бизнес в челните позиции на пазара.

 • Маркетингови кампании и дейности по тях
 • Целеви аудитории и сегменти
 • Управление на дистрибуционни канали
 • Проследяване на конкурентни решения
 • Бонусни програми за отстъпки и бонусни продукти

Създайте лидерска визия за Вашия бизнес и разпространете послания които остават в съзнанието на Вашите клиенти

Гъвкаво и всеобхватно управление на многообразен асортимент

Управлявайте безпрепятствено складове и инвентар, изпълнени с огромно разнообразие от продукти и категории. Наблюдавайте и контролирайте с лекота наличностите и движенията на продукти по фирми и складове, обединени в един бизнес. Менажирайте алкохолни артикули самостоятелно, чрез партиди и серийни номера. Възползвайте се от функционалности за конвертиране на размерността на алкохолните продукти, дефиниране и контрол по алкохолни параметри (тип, алкохолен градус и др.). Проследявайте складовата себестойност на артикулите си по периоди и я коригирайте автоматично с разходи, които се изясняват след края на всеки отчетен период. Осчетоводявайте автоматично приходите и разходите, възникващи в резултат от производство, закупуване, съхранение и продажба на алкохолни стоки. Автоматизирайте и повишете ефикасността на процесите по снабдяване чрез изготвяне на цялостен план с разнообразни методи на снабдяване. Планирайте бъдещи поръчки, зареждайте инвентара си навреме без презапасяване и недостиг и понижете разходите на складовете си. Анализирайте доходността и разходите по фирми, складове и продукти, за да презареждате и доставяте алкохолни напитки бързо и ефикасно.

 • Всеобхватен инвентар, обединяващ фирми, складове, продукти, движения и наличности
 • Съхранение, контрол и придвижване на самостоятелни продукти, партиди и продукти със серийни номера
 • Функционалност за конвертиране на размерности на алкохолни продукти
 • Дефиниране и контрол на алкохолни параметри – алкохолен градус, плътност, температура и др.
 • Проследяване на себестойност при заприхождаване, трансфер и изписване на продукти
 • Коригиране на себестойност с разходи, които стават ясни след края на отчетния период (сметка за употребена електроенергия и др.)
 • Интеграция с модул Счетоводство за автоматично осчетоводяване на приходи и разходи в резултат от складовите операции
 • Отчети за снабдяване, изписване, свободни за обещаване количества, движения и наличности на продукти и партиди

Изградете модел на снабдяване и продажби с висока рентабилност за Вашия бизнес

Скъсете дистанцията между Вас и Вашите клиенти с вграден B2B портал

Дайте възможност на Вашите клиенти да се почувстват ценени и да участват активно в бизнес отношенията с Вас чрез специализиран B2B портал. Клиентският център ще позволи на Вашите клиенти да се информират за непокритите задължения към Вашата компания, за да не закъсняват с плащанията си. Покажете грижа към клиентите си, като им предоставите възможност да разглеждат и свалят платените си фактури. Улеснете приемането на нови поръчки като дадете възможност на клиентите сами да създават такива, за да намалите ресурсите по документирането и необходимостта от продължителни обяснения. А когато клиентите имат нужда от Вас, бъдете на една ръка разстояние – с моменталната комуникация чрез вградения чат между клиентите и Вашите екипи, запазваща историята в системата Ви.

 • Преглед и сваляне на платени фактури от страна на клиентите
 • Преглед от клиентите на направените поръчки
 • Преглед на непокрити задължения
 • Възможност за създаване на нови поръчки от страна на клиентите директно през Клиентския център
 • Моментална комуникация чрез вградения чат между клиентите и екипа Ви

Улеснете клиентите си в бизнеса с Вас – приемайте по-лесно нови поръчки и комуникирайте без забавяния

Оперирайте изрядно и в съвършено съответствие с акцизни стоки

Осигурете си изрядна документация и оперирайте безпроблемно на вълнуващия пазар на вино и спиртни напитки. Вграденият модул Акциз ще ви помогне да следите стриктно операциите по производство и дистрибуция на алкохол, за да ги документирате спрямо действащите закони и стандарти. Намалете времето прекарано в административни операции – изготвяйте административни документи и акцизни декларации за алкохолни продукти лесно и бързо. Подавайте доклади към митническите и данъчните служби за секунди. ERP.net ще Ви помогне да предоставите достъп на Агенция “Митници” към уеб интерфейс, в който те да правят справки и да експортират изискваните от Вас отчети с едно докосване. Оставете тежката административна работа на системата и съсредоточете усилията си там където бизнесът Ви блести – в създаването и продажбата на алкохолни напитки, които клиентите Ви ще ценят високо.

 • Дефиниране на данъчни складове и акцизни продукти
 • Организиране на кодове, предназначения и операции с акцизни стоки
 • Операции с бандероли и менажиране на бандеролни партиди
 • Улеснено изготвяне на административна документация
 • Автоматизация на изготвянето на акцизни декларации
 • Възможност за Агенция “Митници” да експортират изискваните от Вас отчети чрез предоставения от Вас достъп до специализиран уебсайт

Изготвяйте административната документация и докладвайте към службите бързо, лесно и без да напускате платформата си

Обхванете пълния цикъл на продажбения процес

Разгърнете пълния капацитет на Вашия бизнес. Реализирайте цялостния процес Lead to Cash: набележете списъци с потенциални клиенти, привлечете интереса им, направете неустоими предложения и затворете успешни сделки в нарастващи обеми. Издигнете взаимоотношенията с текущите си клиенти чрез несравнимо качество на обслужване, за да спечелите тяхната лоялност и да реализирате повече повторни продажби към тях. Всеобхватният, интегриран в платформата CRM модул, ще Ви помогне да обхванете целия процес на предпродажби, продажби и последващо клиентско обслужване – от потенциални клиенти, през преговори и оферти, през финализирани продажби, до фактури, плащания, осчетоводяване и финансов мениджмънт. Обединете цялата информация за клиентите – контактни данни, направени поръчки, платени и неплатени задължения, ценови листи, договорени отстъпки и бонусни програми – в единно, подробно досие на клиента.

 • Напълно интегрирана реализация на Lead to Cash процеса – от потенциален клиент до получаване на плащания
 • Пълна проследимост на развитието по всяка сделка, продажба и плащане
 • Завършено, подробно досие на всеки клиент – контактни данни, поръчки, комуникация, плащания, доставени продукти и услуги
 • Дефиниране на цени за отделни клиенти, промоционални пакети и каскадни отстъпки

Станете предпочитаният избор за доставки на алкохол за Вашите клиенти – с помощта на CRM модула на ERP.net

Доставете на клиентите си потребителско изживяване, което ще запомнят

Централизирайте операциите по продажби и комуникацията с клиентите, доставчиците и екипите Ви. Омниканалният модел, интегриран в ERP.net, ще Ви позволи да преминавате безупречно през всички процеси по обслужването на клиентите до затварянето на продажбите и получаването на плащанията. Изградете бизнес модел, доставящ гъвкаво и гладко потребителско изживяване за Вашите клиенти дори при многократна смяна на канала на взаимодействие с Вашите брандове и компании. Обхванете в една система данните за преговорите, отправянето на оферти, изпълнението на поръчки и извършването на доставки. Обединете данните от всички канали – социални мрежи, уебсайтове, имейл, физически магазини, онлайн магазини и много други – и управлявайте бизнеса си в единна среда, от една платформа. Единният достъп до интегрирана информация дава възможност на търговски отдели, складови мениджъри и отдели по обслужване на клиенти да работят безупречно и в пълен синхрон. ERP.net ще даде възможност на Вашия бизнес да намали времето за обслужване и доставки, да увеличи качеството на услугите си и да подсигури повече продажби в дългосрочен план.

 • Гъвкаво клиентско изживяване с лесна смяна на каналите на взаимодействие между Вас и клиентите Ви
 • Проследяване на цялата история на общуване и преглед на обединената информация на клиента в една среда
 • Моментална синхронизация на работата на разнообразните отдели във Вашата компания
 • Обединени данни за складови наличности за онлайн и физически магазини, предназначени за различните канали
 • Елиминиране на причините за забавяния и намаляване на времето за изпълнение на поръчки, доставки и обслужване на клиенти

Осигурете на клиентите си безупречно клиентско изживяване и повишете качеството на услугите си

Разберете истинската стойност на това, което притежавате

Опознайте до съвършенство Вашия капитал в материален вид. Проследявайте прецизно себестойността и разходите по производство и складиране на алкохолни продукти. Остойностявайте продуктите си чрез автоматично разпределяне на разходите за всеки отчетен период – разходи за електричество, поддръжка на материалната база, труд, управление и много други. ERP.net автоматично ще направи разбивката, ще нанесе пропорционално стойността на всеки разход по готовите продукти, излизащи от производство и влизащи в склада и ще отрази съответните разходи и себестойности в счетоводните Ви записи. Осигурете си актуални и коректни данни, за да сте винаги наясно и изрядни с точната себестойност на продукцията Ви.

 • Проследяване на себестойността на материали, използвани за производството, и продуктите, резултат от него
 • Автоматично създаване на разбивка на общи производствени разходи за период за калкулиране и актуализиране на себестойността на произведената продукция
 • Автоматично отразяване на разходите от производството към складовата себестойност на готовата продукция
 • Автоматизация на осчетоводяването на производствени разходи и себестойност на произведените продукти

Интелигентни инструменти за финансов мениджмънт и автоматизация на счетоводството

Обединете финансовите данни от всички процеси, свързани с производство, инвентар и складово управление, продажби, изпълнение на поръчки и обслужване на клиенти в единен модул за финансово управление и счетоводство. Сдобийте се с подробна информация за маржовете на печалбите за всеки алкохолен продукт, както и разходите и приходите, свързани с производството и дистрибуцията на вино и спиртни напитки. Управлявайте логически свързана верига от счетоводни и финансови документи, пасваща идеално на Вашия бизнес модел. Интегрирайте счетоводните и финансови процеси и намалете драстично времето за фактуриране, разплащане на задължения към снабдители, приемане и обработване на плащанията на клиенти и обработване на транзакциите по тях. Автоматизирайте осчетоводяването на производствените разходи, складовите транзакции и оборота от продажбите. Затворете пълния цикъл от финансови движения и бизнес дейности и намалете административните усилия по осчетоводяването, финансовия анализ и мениджмънт.

Извършвайте интелигентни финансови анализи и оптимизирайте използването на средствата на Вашата компания

Измервайте представянето на бизнеса си по обективни индикатори

Получавайте прецизни и изчерпателни отчети относно цялостните резултати на Вашия бизнес. Създавайте и актуализирайте ключови показатели на успеха и измервайте достигането на целите си по тях. Открийте и елиминирайте с лекота причините за забавяния в операциите по производство, презареждане на склада, продажби и доставки. Проследете детайлно резултатите от маркетинговите кампании, операциите в производството, процесите в складовете и изпълнението на поръчките, за да редуцирате разходите по тях и да увеличите ефикасността им. Идентифицирайте модела на поведение на Вашите клиенти, за да отговорите напълно на променящите им се нужди. Научавайте първи за зараждащите се тенденции на пазара на алкохолните напитки, за да се подготвите от рано и да поставите бизнеса си на челното място.

 • Анализ на цялостния състав от данни – исторически и в реално време
 • Моментални отчети, представени в разбираем и интерактивен вид
 • Отчети за цялостното представяне на всички ресурси по веригата на доставките
 • Оценка на продуктивността на производствени и търговски отдели, складове и доставчици
 • Анализ на достигането на целите, рентабилността на операциите и доходите от клиентите

Получете отговор на всички въпроси за представянето на Вашия бизнес – с ERP.net

Заявете Вашата демонстрация сега

Менажирайте всички дейности с вино и спиртни напитки под един покрив с помощта на платформата ERP.net.

Управлявайте производството, продажбите, наличностите и логистиката. Консолидирайте данните, оптимизирайте използването на времето и ресурсите и изведете отношенията с доставчиците и клиентите си на ново ниво.

Преобразете бизнес модела на компанията Ви с решение, специално създадено за производители и търговци на алкохолни напитки и продукти.

Разгледайте брошурата на нашето решение за винарни