Технологии на платформата ERP.net

Установете връзка, автоматизирайте и оптимизирайте работните потоци, данните и операциите с гъвкава и отворена платформа от корпоративен клас.

Какво представлява една ERP платформа?

Фокусната точка на една ERP платформа е самата ERP система – тя позволява планиране, управление и оптимизиране на операциите и информационния поток в множество системи и работни потоци. ERP платформата се изгражда върху този фундамент, като дава възможност на организациите да дигитализират и канализират вътрешните и външните процеси. Тя консолидира данни, предоставя Business Intelligence (BI) анализи, интегрира бизнес системи и предоставя най-добрата поддръжка за разширяемост. ERP платформата трябва да бъде отворена за персонализиране, оптимизирана, сигурна и надеждна, а също и улесняваща мащабируемостта, така че бизнесът Ви да се развива заедно с нея.

Защо да изберете ERP.net?

Команден Център

Оптимизирайте вашите работни потоци, данни и операции, чрез рационализация, автоматизация и свързаност. Взимайте решения базирани на актуални данни, като намалявате разходите и повишавате производителността си.

Отворена Платформа

Създадена с мисъл и възможност за разширяемост, оперативна съвместимост, интеграция и гъвкавост. Всеобхватни и гъвкави REST APIs допълнени от мощни инструменти за разработка и тестване.

Лесно Надграждане

Намалете режийните разходи с помощта на безпроблемно надграждане, без да правите компромис с персонализирането. Работете винаги с най-новите и добри функционалности.

Акценти

Социално-ориентирана ERP система

Премахнете бариерите в комуникацията както вътре, така и извън организацията, като използвате социалните възможности на ERP.net, които отговарят на целите и нуждите на Вашия бизнес. Увеличете степента на сътрудничество и ангажираност чрез комуникация в реално време между клиенти, служители и подизпълнители. Добавяйте и споделяйте информация, файлове и снимки под всяка поръчка или услуга. Публикувайте коментари и получавайте известия.

Лесно приспособима

Гъвкава и адаптивна по дизайн, платформата ERP.net ви позволява да настроите системата и интерфейса към специфичните за Вашия бизнес нужди, без да променяте базовия код и базите данни или изобщо да манипулирате цялостната настройка на системата.

 • Приспособете компонентите на ERP платформата свободно и лесно според контекст или потребител
 • Интегрирайте лесно с правни, бизнес анализаторски и други бизнес системи
 • Конфигурирайте бизнес правила на работните потоци
 • Съставяйте филтри за данни, проверки и изчисления
 • Дефинирайте свои персонализирани атрибути и характеристики

Лесни разработки

Отговорете на всяко изискване за функционалност, интеграция и потребителско изживяване. Използвайте разширяемостта на платформата ERP.net и мощните инструменти, за да разгърнете съществуващата функционалност или да създадете своя собствена бизнес логика. Изпълнявайте с лекота всяка операция към всеки обект контролиран от системата, за да надграждате спрямо изискванията и нуждите на Вашия бизнес.

 • Мощни и напълно открити API
 • Интеграция с бизнес интелиджънс системи и други инструменти
 • Конструктор на заявки с демонстрационни данни
 • Предварително дефинирани сценарии за тестови цели
 • Общност и форуми за разработчици
 • Мрежа от партньорски приложения

Открийте

Единен централен хъб

Управлявайте целия си бизнес през един интерфейс. Консолидирайте информация от множество системи, за да постигнете по-добро планиране, управление, контрол и оптимизация на операциите и резултатите. Възползвайте се от обединените комуникации за едно по-социално ERP в цялата си същност.

360-градусов поглед и контрол

 • Знание и контрол над цялата верига на стойността
 • Управлявайте работната сила, заделяйте и разпределяйте ресурси и анализирайте разходите
 • Дефинирайте работни потоци и оптимизирайте процесите
 • Определете достъпа и разрешенията на членовете на Вашия екип

Гъвкавост и мобилност

 • Защитен достъп до информация и комуникация навсякъде и от всяко устройство
 • Управлявайте работни процеси, поръчки, задачи и екип в движение
 • Контрол в реално време върху напредъка и промените в работните процеси

BI отчети

 • Визуализирайте данните в реално време
 • Подробни финансови, счетоводни и оперативни отчети
 • Интеграция с други BI системи

Родена в облака

Разширете мащабите на своята организация, елиминирайте нуждата за ръчно управление на инфраструктурата и се концентрирайте върху растежа на Вашия бизнес.

ERP като услуга

 • Не е необходимо да притежавате Ваши инфраструктура и хостинг
 • Не сте ангажирани с работата по менажиране, конфигуриране, администриране и съхранение
 • Понижени разходи на време и средства за поддържане на услугата
 • Достъп от всякакви устройства и от всяка точка на света

Корпоративен клас система за бизнес мениджмънт

 • Управлявайте лесно множество регистрирани дружества и собствени фирми в единна интегрирана база данни
 • Корпоративен клас на сигурност при съхранение, предаване и достъп до данните
 • Надеждна и безотказна работа дори при продължителни режими на натоварване на системата, както и максимално оптимизиране на работните процеси
 • Мащабируема инфраструктура на платформата за всеки размер, структура и вид на бизнеса
 • Персонализирани приложения за покриването на всички специфични и възникващи в хода на работа нужди на предприятието

Последна дума в технологиите

 • Интегрирана с Azure Active Directory
 • Интегрирана с Microsoft Office 365
 • Изградена чрез най-новите технологии
 • Базирана на най-новата версия на Microsoft SQL

Намалява общите разходи за притежаване и опериране

 • All-In-One платформа предоставяща съчетана функционалност за всички бизнес аспекти
 • Постоянни обновления и работа винаги с най-новата стабилна версия
 • Минимизирайте “техническия дълг” чрез ERP.net
 • Централизирана и интегрирана система където се помещават всичките данни на Вашия бизнес
 • Интеграция на широка гама от персонализирани външни приложения

Отворена платформа

Конструирана като отворена, бързоадаптивна и мощна платформа, ERP.net дава възможност на потребителите си лесно да приспособяват системата към техните нужди и предоставя на разработчиците съвременни интелигентни инструменти за разширяване, внедряване, тестване и разгръщане на бизнес логика и приложения в единната платформа.

Персонализация

 • Персонализирайте и приспособявайте Вашето дигитално табло
 • Персонализирайте контекстно информация, функционалност и изглед според всеки потребител или група потребители
 • Вграждайте външни приложения, бизнес анализаторски и правни инструменти
 • Дефинирайте бизнес правилата за Вашите работни потоци и процеси
 • Създавайте набори от филтри, проверки и изчисления
 • Създавайте персонализирани атрибути на данни

Напълно разкрит приложен програмен интерфейс

 • Персонализирайте съществуващите функционалности, за да обслужват специфични задачи и да предоставят конкретни функции
 • Внедрете нова бизнес логика
 • Оползотворете REST API за лесна интеграция на външни приложения

Приятелска среда за разработчиците

 • Единна интегрирана база данни
 • Инструменти за разработка и тестване на приложения
 • Форум за разработчици и общност за колаборация и кооперация

Сигурност и съответствие

Прецизно настроено управление на потребителите и достъпа им до приложения, данни и ресурси. Сигурни облачни операции, опростено и ефективно съответствие с GDPR, и защита на потребителя и конфиденциална информация на бизнеса

Сигурност вградена още при разработката

 • Стриктни политики за достъп и контрол на данните
 • Защитени конфиденциални данни и такива касаещи фирменото “ноу-хау”
 • Използвайте ефикасно Azure Active Directory за управление на потребителите
 • SSO за разработчици, служители и потребители на приложения

Проектирана със съответствие с GDPR

 • Адресирайте изисквания по GDPR и други закони за поверителност на данните
 • Позволява на потребителите да менажират GDPR процесите
 • Конфигурирайте събирането и съхраняването на данни
 • Пълна история на достъпа до данните

Удостоверяване и разрешения

 • Прецизно настроен достъп до приложения и данни, според ролята, обхвата и ограниченията важащи за всеки потребител
 • Разрешения по роля подробни до ниво “поле за въвеждане”
 • Удостоверяване и управление на идентичността за работни потоци, роли и задачи

Безпроблемни актуализации

Получавайте безусетно надграждания на системата и обновления с най-новите функционалности. Поддържайте персонализациите на системата и приложенията си под контрол и в работно състояние. Винаги.

Автоматизирани надграждания

 • Автоматизирани надграждания и миграции
 • Винаги актуални с най-новите способности на платформата
 • Без необходимост от специално полагани IT усилия за надграждане до най-новата версия
 • Личните настройки в цялата система остават незасегнати след надграждане на системата

Обратна съвместимост

 • Безупречна работа на старите версии на приложенията при всяка нова версия на платформата
 • Минимализиране на “техническия дълг”
 • Персонализираните приложения не са обвързани с единична версия

Предприемете стратегически подход към растежа на бизнеса си

Изградете ERP платформа със свързаност върху основата която ERP.net Ви предоставя. Сдобийте се с несравнима поддръжка на критични ERP характеристики като интеграция, автоматизация и анализ на данни.