Кои сме ние

Запознайте се с “И Ар Пи България ООД” – компанията на четвърт век разработваща цялостни и всеобхватни системи за бизнес мениджмънт.

Нашата мисия и визия

ERP.BG (И Ар Пи България ООД) е сред първите български разработчици на системи за управление на бизнеса и протичащите в него процеси. С опит от над 25 години, компанията продължава да следва своята основна цел, която е заложена още при самото й създаване, а именно да повишава конкурентоспособността на своите клиенти чрез най-съвременните възможности на софтуерните технологии, предназначени за бизнеса.

Ние разработваме продуктите си, обединявайки иновации и най-добри практики в сектора с решение за специфичните нужди на всеки наш клиент. Това ни помага да постигнем платформа, която е 100% работоспособна и специално пригодена към бизнеса на нашите клиенти, независимо от размера, структурата и бранша на тяхната фирма.

Всеки проект е съобразен с особеностите в дейността на клиента. ERP.BG има специфичен опит и завършени проекти в сегментите търговия на едро и дребно, печатарска индустрия, козметична и хранително – вкусова промишленост, текстил, транспортна дейност, строителство, строителни материали, финансово-счетоводно консултиране и други.

История

ERP.BG е наследник на Алое Ko – компания, която от самото си създаване се занимава с разработка, внедряване и поддръжка на системи за управление на бизнеса. Още в зората на българския бизнес, тя е сред малкото местни софтуерни компании, които се концентрират върху развиването на собствени продукти, вместо да излязат на аутсорсинг пазара и да работят „на парче“. Компанията е фокусирана върху разработването на системи за управление на бизнеса и се усъвършенства през всички етапи от развитието на този сегмент: от интеграцията на счетоводството, продажбите и складовите дейности в една система, до създаването на мощно мобилно ERP решение и предлагането на ERP система като услуга.

ERP.bg през годините:

1991г.

Фирма Алое Ко ООД се учредява с основна дейност разработка и внедряване на бизнес информационни системи.

1993г.

Създава една от първите по това време в България информационни системи, работещи под управлението на Windows. InfoStar интегрира счетоводство, складово стопанство и търговия в една обща платформа.

1998-2000г.

През периода интересът към подобни интегрирани системи в България нараства. По това време на пазара са представени на практика само световни ERP системи. Те са сложни за внедряване и употреба, с остарели потребителски интерфейси, предназначени само за големи фирми.

Екипът ни отчита зараждащата се нужда от нов клас информационни системи и решава да разработи собствена ERP система, която да разрешава тези проблеми. Системата ще е лесна за употреба, с модерен дизайн, достъпна ценово и функционално за МСП.

2001г.

ERP.BG стартира разработката на EnterpriseOne ERP®. Системата е замислена и реализирана като ERP система, следвайки общоприета ERP методология от самото начало.

2002г.

Разработени са новите продукти:

  • Exchange – програма за обмен на данни с външни системи (B2B), позволява свързване на различни търговски и нетърговски обекти, работещи на отделни информационни системи;
  • Market – програма за управление на продажбите в търговски обекти, тип Cash&Carry;
  • Mobile Seller – програма за извършване на продажби, чрез мобилни (Palm) устройства.

2005г.

Първата версия на  EnterpriseOne® е на пазара. Тя включва управлението на всички бизнес процеси в една стопанска организация – от маркетинга и продажбите, през производството, складовото стопанство и снабдяването, до счетоводството и финансовата отчетност.

2007г.

Начало на ценното партьорство с Института по информационни технологии към Българската академия на науките. Реализират се съвместни проекти и до днес, финансирани от Национален иновационен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП):

  • „Производствени разписания и управление на запаси в МСП“
  • „Иновативна технология за оценка на ефективността на ERP“
  • Начало на партньорството с Висшето транспортно училище Тодор Каблешков”.

2009г.

На база натрупан опит от внедрявания, през 2009 г. се пуска версия 2 на EnterpriseOne. Решението включва вграден Business Intelligence, финансови анализи и допълнителни функционалности за управление на холдингови структури.

2010-2011г.

Отчитайки нуждите, в периода 2010-2011 г. е създадена и пусната услугата E1@ONLINE – ERP решение под наем, достъпно от всяка точка, свързана с интернет.

2011г.

Въвежда се обучение за ERP системата „EnterpriseOne” в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

В програмата си за партньорство с висшето образование фирма ERP.BG предоставя на университетите безплатни лицензи за разработената от нея ERP система EnterpriseOne®, заедно с развита цялостна методология за обучение на преподаватели и студенти, както и учебни материали, упражнения и готова база данни с примери от практиката.

През същата година ERP.BG стартира партньорство с националния клуб по предприемачество Start It Smart, подкрепяйки начинаещите предприемачи в България.

2012г.

Официално представяне на версия 3.0 на EnterpriseOne® – ново поколение ERP система, изцяло оптимизирана за управление през мобилни устройства (включително и с мултитъч интерфейс), лесна за интегриране със софтуерни телефонни централи и решения за обединени комуникации.

Софтуерната компания се преименува на И Ар Пи България (ERP.BG), продължител и наследник на Алое Ко. Екипът се разраства.

2014г.

ERP.BG сключва меморандум за сътрудничество със Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов. Двете организации ще актуализират уменията и знанията на студентите в съответствие с потребностите на пазара от нови професионалисти.

Компанията става пълноправен член на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).

Представяне на версия 2015 на ERP системата EnterpriseOne. Това е версията с най-много нововъведения и иновации, правени в решението досега. Освен, че добавя нови подсистеми за управление на проекти и за retail дейности, както и POS модул, тя изцяло променя концепцията за функциониране на една ERP система, превръщайки я в централизиран хъб за работа с приложения, създадени от трети страни.

2015г.

ERP.BG е сред съучредителите на Професионална асоциация “Европейски и национални програми за развитие” (ПАЕНПР). Целта на сдружението е отстояване на интересите на потенциалните бенефициенти и професионалните консултанти и експерти в процеса на усвояване на европейските и национални фондове за развитие в България.

Създава се ERP Academy. Д-р Наталия Футекова съвместно с водещи фирми от ERP бранша в България поставя началото на проекта ERP Academy.

И Ар Пи България става партньор на първата ERP магистратура в България. Магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“ се осъществява от Висшето Училище по Застраховане и Финанси (ВУЗФ), в партньорство с ERP Academy.

2016г.

ERP.BG става пълноправен член на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).

Компанията представя своя партньорски модел NetProject, който има три направления – за внедрители, дилъри и разработчици на външни приложения за системата EnterpriseOne.

Фирмата стъпва на американския пазар. Компанията придобива домейна www.erp.net за $40,000.

През същата година дружеството стартира партньорска програма с чуждестранни университети.

2017г.

ERP.BG създава свой собствен език за програмиране, който позволява създаване на допълнителни функционалности към платформата EnterpriseOne.

Фирмата стартира инициатива за подпомагане на средните училища, в които се изучават информационни технологии.

Компанията подкрепя създаването на софтуерни приложения за Smart City Burgas.

Отчита 67% ръст на оборота за първата половина на 2017 година.

2018г.

“М Холдинг” избира EnterpriseOne за бизнеса си в България и САЩ.

ERP България подкрепя международния конкурс по програмиране CodeIT на Мусала Софт.

През същата година, фирмата създава специализиран курс по GDPR.

2019г.

ERP системата EnterpriseOne е регистрирана като СУПТО според Наредба-18 на НАП.

ERP България получава награда за принос в IT образованието.

Компанията предоставя всичко за дистрибуторския и ритейл сегмент в една софтуерна система.

Подкрепя събитието TEDxSerdikaSalon: Education | Out of the Box.

2020г.

ЕRP.BG пуска на пазара нова услуга – онлайн ERP система за малкия бизнес.

Дружеството подкрепя с над 23,000 лв. български бизнеси пострадали от кризата.

Системата за управление на бизнеса EnterpriseOne получава новото си име ERP.net.

2021г.

Системата за управление на бизнеса ERP.net вече е интегрирана с АПИС.

ERP.BG стъпва на Великобританския пазар.

Разработва UK VAT модул за обслужване на ДДС за пазара във Великобритания.

2022г.

ERP.BG достига до употреба на 100% зелена енергия. Компанията получава сертификат за принос към по-екологичен начин на живот.

Организацията представя версия 2022 която добавя множество нови функционалности и приложения:

Също така, компанията представя нови изцяло социално-ориентирани функционалности и приложения, реализирайки концепцията Social ERP:

  • Уеб клиент с по-интерактивни, персонализирани функционалности