Полеви услуги

Създайте среда в която всички движещи се части на Вашия бизнес да работят като една машина. Навременно, координирано и прецизно. Осигурете си щастливи и доволни клиенти, обслужвани от служители и операции които са продуктивни, ефикасни и винаги синхронизирани.

All-In-One решение за полеви операции

ERP.net Ви дава силата и средата да предоставяте качествени услуги по най-ефикасния и ефективен начин – винаги навреме и в рамките на отредения бюджет. Наблюдавайте и контролирайте пълния цикъл на извършването на услугите от планирането и изготвянето на график, през същинското изпълнение, до отчитането на резултатите и събирането на плащания и отзиви от клиентите. Дигитализирайте и автоматизирайте цялостната работа по менажиране на полевите услуги за постигането на процес по непрекъснато и плавно усъвършенстване.

Индустрии

ERP.net дава безгранични възможности на широк спектър от индустриални сектори занимаващи се с монтажи, ремонти и поддръжка, както и услуги извършвани на място при клиента да развиват и менажират един много по-организиран, свързан и представителен бизнес за постигането на осезаемо по-високи резултати.

 • Ремонт и поддръжка на отоплителни, вентилационни и климатични (ОВиК) системи
 • Ремонт и поддръжка на машинна техника
 • Контрол над вредителите
 • Мениджмънт на съоръжения
 • Ремонт и поддръжка на дома
 • Ремонт и поддръжка на асансьорни системи
 • Интелигентни системи за сигурност и управление на дома
 • Услуги по почистване на дома
 • Ремонт и поддръжка на транспортни средства и машини
 • Телекомуникационни услуги и инфраструктура
 • Електрозахранване, ВиК и комунални услуги
 • Поддръжка на хардуер и електроника

Акценти

Мобилни винаги и навсякъде

Проследявайте, организирайте и канализирайте всички движещи се части на Вашия бизнес – на всяко устройство, без купища хартия. Насрочвайте ангажименти и управлявайте динамично задачите, работната сила и инвентара си, за да оптимизирате използването на ресурсите. Подобрете съвместната работа и координацията между техници, подизпълнители и клиенти чрез мобилното приложение Mobile Service.

Автоматизация и ефикасност

Внедрете Вашите процеси и работни и информационни потоци в дигиталната среда на ERP.net, за да увеличите контрола в реално време и да ускорите изпълнението на операциите. Автоматизирайте и канализирайте бизнес дейности, финансови транзакции и ежедневни задачи, за да намалите значително режийните разходи и да елиминирате риска от загуба на данни и работата по изготвяне и съхранение на хартиена документация.

Единна система за всичко

Поемете контрола и застанете начело на Вашите операции чрез 360-градусов поглед върху Вашите активи, клиенти и работна ръка в обсега на цялостния работен поток – от запитвания и поръчки, през изпълнение на услугите и дейностите, до финалните отчети, обратна връзка от клиентите и бъдещото им заинтригуване – всичко се случва в рамките на една централизирана и всеобхватна система – без нужда от излишни интеграции на безброй външни системи.

Открийте

Цялостни и детайлни клиентски профили

ERP.net Ви предоставя средствата да консолидирате всички данни на даден клиент и историята на доставените услуги към него в едно досие. Така Вие получавате достъп от всяка точка на света към всички свързани файлове, информация за поръчки, състояла се комуникация и записи на плащанията. Също така, давате възможност на служителите си да изясняват всякакви специфични подробности по поръчките и да поддържате всички заинтересовани лица в течение при настъпване на всякакви промени.

Пуснете заявките в действие

Задействайте работните дейности безупречно с процеса на заявки в действие чрез приложението Web Service Desk. ERP.net Ви дава възможност за автоматично формиране на заявки и планиране за създаване на последваща поръчка при всяко пристигнало клиентско запитване, включително планирането на снабдяване с материали, планирането на оптимално използване на ресурсите, както и известяване на техника и клиента за предстоящия ангажимент.

Картографирайте и локализирайте за ефикасно планиране

Придобийте пълна видимост и прозрачност на текущата локация и дейност на всеки изпълнител, оборудване и превозно средство. Получавайте известия за състоянието на минали, текущи и предстоящи задачи в реално време. Планирайте най-оптимизираните начини за оползотворяване на ресурсите чрез насрочване и коригиране на графика на работните екипи и активите, за да сте сигурни, че работата по актуалните сервизни нареждания и работния прогрес водят бизнеса Ви по пътя към успеха.

Проследявайте и управлявайте работните време и ресурси

Получете поглед върху цялостната картина и менажирайте къде, кога, колко, как и какво се случва през целия работен поток на обслужване. ERP.net Ви предоставя мониторинг върху общия напредък, дейностите свързани с проекти, ежедневните задачи, логистиката, резервните части, оборудването и необходимото и вложено време, след което таксувайте клиентите си подобаващо.

 • Навигационен панел на дейностите
 • Календар и планировчик
 • Навигационен панел на задачите
 • Управление на ресурсите

Разпределяйте и оползотворявайте ресурсите си с най-високо ниво на ефикасност

Работете съвместно, синхронизирано и координирано

Поддържайте всички заинтересовани страни – представители, бек офис, подизпълнители и клиенти в течение чрез социалната функционалност Chatter за моментална комуникация между страните. Осигурете си надежден и гладко протичащ информационен поток, прикачвайте файлове, споделяйте снимки и добавяйте коментари. Вашата социална платформа ERP.net служи и като социална мрежа за работа и бизнес – навсякъде, по всяко време и на всяко десктоп и мобилно устройство.

Назначавайте задачи и дейности напред във времето. Насрочвайте, работете и постигайте. Заедно.

Автоматизирайте счетоводството и финансовите процеси

Намалете драстично времето за обработване и фактуриране на Вашите плащания и задълженията на клиентите Ви, включително и това за оценка на бюджета, разпределение на разходите и приходите и осъществяване на плащанията. Интегрирайте и автоматизирайте ключовите дейности по счетоводство и финансов мениджмънт, за да движите Вашия бизнес към мащабно развитие и успех.

Дигитализирайте и автоматизирайте Вашето счетоводство и таксуване, за да не карате никога никой да чака за плащанията си.

Поддържайте и разраствайте отношенията с клиенти

Оставяйте Вашите клиенти щастливи и доволни след всяка поръчка и с всяко посещение. Управлявайте клиентските взаимоотношения и предоставяйте цялостна поддръжка от самото създаване на поръчка, през изпълнението и завършването на труда, до последваща поддръжка и нови поръчки.

Разберете как ERP.net Ви помага да оставяте клиентите си доволни

Получавайте задълбочени сведения чрез анализи на представянето

Вникнете отвъд рамките на текущото изпълнение. Вземайте решения ръководени от детайлни и винаги актуални данни за счетоводното, финансовото и оперативното представяне на Вашия бизнес. Използвайте вградените бизнес интелиджънс (BI) отчети и графични данни, за да оптимизирате веригата на стойността за Вашите услуги, да дадете тласък на продуктивността, както и да намалите разходите. Анализирайте, учете се и усъвършенствайте непрестанно, за да издигнете резултатите си на ново равнище.

Изведете предсказанията извън уравнението. Вземайте решения основани върху истинското представяне на бизнеса си.

Повишете свързаността между Вашата компанията, услугите и клиентите Ви

 • Бек-офис
 • Техници и инженери
 • Мениджмънт
 • Клиенти

С приложението Web Service Desk персоналът на бек офиса може с лекота да управлява ежедневните дейности, като възлагане на задачи, актуализиране на графици и местоположения и координиране на цялостния жизнен цикъл на услугите.

 • Преглеждайте входящи запитвания и заявки от клиенти
 • Поединично или групово възлагане на задачи
 • Календар и график с навигатор на задачите
 • Карта с местоположение на техници и техните активни задачи
 • Дигитално табло за служители със списък от задачи
 • Известия по мейл при промяна на статуса на поръчка
 • Проследимост на статута на поръчки в реално време
 • Бързо и лесно копиране и поставяне на форми на поддържка и абонаменти

Предоставяйте възможност на вашите техници да правят всичко от което се нуждаят от тяхното приложение за мобилни услуги – независимо дали локализират резервни части, фактурират нови дейности или изготвят оферти на клиенти на място.

 • Списък със задачи
 • Споделен календар
 • Навигация до мястото на клиента
 • Пътуване и закупуване – добавяйте материали в движение
 • Докладвайте вложените време и материали за всяка поръчка
 • Докладвайте времето прекарано в пътуване
 • Прикачете файлове, добавете снимки или коментари
 • Снимка на фактура – добавете автоматично към файла на поръчката
 • Добавете подпис на клиента

Дайте възможност на мениджърите да оптимизират цялостния жизнен цикъл на услугите чрез наблюдение над всички процеси и допирни точки, като същевременно предоставят безупречно обслужване за едни по-доволни клиенти.

 • Вижте всички поръчки и тяхната история
 • Наблюдавайте календара с техници, времеви интервали, задачи и местоположения
 • Придобийте подробна информация в реално време за статуса на всяка поръчка, служител или услуга
 • Преглеждайте вградените анализи за използваното време
 • Анализирайте отчети за производителност и финансови резултати по служител, клиент, регион, отдел и други.

Осигурете на клиентите инструменти, за да бъдат информирани, да поемат контрол и да бъдат в течение чрез приложението Web Service Desk

 • Клиентски портал за запитвания и заявки
 • Пълна история на поръчките
 • Проследявайте поръчките в реално време
 • Добавяйте снимки, коментари и файлове
 • Моментална комуникация със сервизния екип чрез Chatter
 • Известия по имейл при промяна на статуса на поръчката

Нашите клиенти:

Повече от 25 години успешно оптимизираме бизнес процесите на нашите клиенти и начините по които те боравят с информацията в компаниите си. Техните думи и доверието им в нас са свидетелство за това.

„Подобрените възможности за отразяване на активностите с клиентите намаляват случаите на пропуснати поръчки поради неизпратени оферти, непроследено развитие на оферта, „забравени“ клиенти.

Възможността за проследяване на историята на поръчки от даден клиент в момента на създаване на продажба намалява грешките при поръчки от типа „както последния път“.

Намалява и риска от продажби на некоректни клиенти и свързани с тях фирми и лица.

Автоматизирани са бонусни програми и промо пакети, което носи реални ползи, тъй като елиминира всякаква възможност за пропускане на дадена активност от страна на търговец”.

– Ралица Стефанова, Мениджър “Продажби” на “Туплекс ЕООД”

Заявете Вашата демонстрация сега

ЕRP.net е всеобхватно FSM решение, което помага на Вашата организация да проследява, управлява, актуализира и канализира всички движещи се части принадлежащи към предоставянето на услугите. Оптимизирайте операциите касаещи полевото обслужване, развивайте качествата на Вашите служители и подобрете клиентските изживявания.