Ресурси за медиите

В тази секция можете да откриете разнообразие от медийни ресурси относно нашата компания, бранда ни и решенията ни.

Кратка информация

Кратко представяне

ERP.BG (И Ар Пи България ООД) е българска компания лидер в разработването на иновативни софтуерни системи и инструменти за управление на бизнеса, процесите и ресурсите му. Основните й цели са да помага на компании от различни големини и сектори да постигат успешна дигитална трансформация, да увеличават своята автономност и конкурентоспособност и в резултат – да разширяват своя бизнес надеждно и устойчиво в условията на динамичния съвременен пазар.

Експертизата на екипа стъпва върху над 25 години специфичен опит и завършени проекти в множество разнообразни сектори – финансово-счетоводни услуги, търговия на едро и дребно, управление на полеви услуги, фасилити мениджмънт, производство, козметична и хранително-вкусова промишленост, текстил, строителство и строителни материали, транспортна дейност и много други. Клиентите й включват малки и средни предприятия, холдинги и корпорации.

Контакти с нас

+359 2 / 951 59 39

info@erp.bg

Нашите социални медии

LinkedIn

YouTube

Facebook

Връзки с обществеността

Александър Александров

+359 885 90 52 99

manager@crossroadsbulgaria.com