Трансформирайте. Интегрирайте. 
Растете.

Придобийте видимост и контрол над всеки аспект от Вашия бизнес. Информацията, която получавате в реално време, Ви позволява да вземате решения, с които да ускорите Вашето развитие и да повишите печалбите си.

Интегрирано решение. Оптимална комбинация в подхода.

Опростявайте комплексните технически операции и прецизирайте бизнес процесите си

ERP.net е цялостно ERP решение, което включва пълноценни модули като CRM (Customer Relationship Management – управление на взаимоотношенията с клиентите), BI (Business Intelligence – бизнес анализ), автоматизирани Финанси и Счетоводство, Производство, Логистика и WMS (Warehouse Management System – система за складово управление) и много други, като в същото време е напълно оптимизирано за работа през мобилни устройства и тъчскрийн интерфейс. Наличието на интерфейс за разработка на приложения (API – Application Programming Interface) позволява към платформата ERP.net лесно да се създават допълнителни функционалности и услуги.

Какво можем да Ви предоставим?

Напълно интегрирана All-in-One платформа

Благодарение на All-in-One платформата, ERP.net ви предоставя възможността да дигитализирате, трансформирате и управлявате Вашия бизнес открай докрай с единно решение – без необходимост от сложни внедрявания на многобройни външни продукти.

Решение от корпоративен клас

Мащабирайте бързо и адаптивно с единна, интегрирана и корпоративна платформа в облачна среда. Управлявайте множество фирмени дружества и придобийте ново ниво на оперативна интелигентност, за да може продължително да подобрявате резултатите от Вашата работа.

Пригодена към нуждите на Вашия бизнес

Персонализирано решение за нуждите на Вашия бизнес. Възползвайте се от пълноценния набор от приложения в платформата ERP.net или разширявайте функционалността на системното ядро чрез API – бизнес софтуера ERP.net притежава гъвкавост и възможности на световно ниво.

Ефикасна автоматизация

Автоматизирайте и интегрирайте ключовите операции и процеси в цялата система. Намалете хартиената документация и разходите си. Повишете Вашата производителност, спестете усилия и предотвратете допускането на грешки като елиминирате необходимостта от въвеждане на едни и същи данни повторно.

Проектирана за Вашия бизнес

С дългогодишен и експертен опит в областта на ERP системите, нашата платформа предоставя гъвкави и специфични решения за индустрията, които централизират информационните потоци и стимулират растежа на Вашия бизнес.

ERP.net помага всички движещи се части на Вашия бизнес да работят като едно цяло

Оптимизирайте вътрешните процеси и подобрете комуникацията между служители и клиенти, за да постигнете дълготрайни резултати за Вашия бизнес.

CRM

Организирайте, автоматизирайте и анализирайте всички бизнес процеси свързани с маркетинга и продажбите. Създавайте и разпределяйте задачи и маркетингови кампании, проследявайте тяхното развитие и вземайте информирани решения въз основа на резултатите от тях. Управлявайте комуникацията, възможностите и взаимоотношенията с активните и потенциалните клиенти и поддържайте стабилна клиентска база.

Логистика

Поемете пълен контрол и координирайте плавно движението на Вашия инвентар, финансовите и информационните потоци в цялата организация. Осигурете навреме необходимите продукти и материали. На база рецептури, технологии, поръчки от клиенти и към доставчици, наличности, прогнозни продажби и други, системата ERP.net следи за гладкото протичане на логистичния процес.

Управление на склада

Обработвайте с лекота ежедневните складови дейности. Създайте своя собствена йерархия на продуктите и структура на склада. Модулът осигурява точна информация за складовите наличности на материали и продукти в реално време и я подава към другите подсистеми на ERP платформата. Управлявайте складовото пространство и локациите за съхранение. Планирайте и наблюдавайте операциите и одитите на инвентара си.

Счетоводство и финанси

Автоматизирайте ключовите финансови операции и сведете до минимум времето за обработка. Управлявайте Вашите парични потоци и придобийте технологичните средства за постоянно дигитално наблюдение и контрол върху Вашите транзакции и придружаващите ги фактури и движения по сметки. Сдобийте се със статистически инструменти за подробни отчети на Вашия бизнес.

Управление на общността

Управлявайте безпрепятствено цялостната система на Вашата общност чрез интелигентни и ефикасни инструменти без необходимост от хартиена документация. Интегрирайте кол центрове, чат комуникация и клиентски запитвания и поръчки, следете периодично подновявани договори и абонаменти. Съхранете комуникацията с клиенти и екип на едно място – вътре в платформата ERP.net

Бизнес анализ инструменти

Вземайте информирани решения за бизнеса си ръководени от потвърдени и подробни финансови, счетоводни и оперативни данни, събирани и обработвани в реално време. Анализирайте историческите данни за тенденциите и поведението на клиентите, за да понижите своите разходи и да оптимизирате използването на ресурсите си. Моментално създадените отчети ще отговорят на Вашите въпроси в удобен графичен вид.

Нашите клиенти:

Повече от 25 години успешно оптимизираме бизнес процесите на нашите клиенти и начините, по които те боравят с информацията в компаниите си. Техните думи и доверието им в нас са свидетелство за това.

“Системата за управление на бизнеса ERP.net е напълно интегрирана и внедрена с всичките си модули, в това число CRM модул, логистични и финансови модули.

Безкрайно горди сме с този факт, защото са изключително малко компаниите, които истински са внедрили ERP система в България – ефективно, действащо и качествено.

Нашите мениджъри имат невероятен инструмент за управление и само от тях зависи до колко могат да се възползват от него.

ERP.net ни дава възможност да измерваме по всякакъв начин всички процеси и представлява уникален инструмент за модерен и ефективен мениджмънт.”

– Димитър Илчев, Главен Мениджър на “Евромаркет Груп”

Заявете Вашата демонстрация сега

Насрочете среща за задълбочена дискусия относно конкретната ситуация в която Вашият бизнес функционира. А ние ще Ви покажем как ERP.net платформата може да покрие и надмине всички уникални изисквания предявени към него, помагайки Ви да преодолеете предизвикателствата на съвременния пазар.