Производство по поръчка

Запълнете пролуката между Вашите продукти и нуждите на Вашите клиенти. Конфигурирайте, оферирайте и сглобете идеалния продукт за Вашите потребители.

Цялостно решение за конфигурация на продукти и операции по тяхното сглобяване

Изпълнявайте персонализирани поръчки бързо и точно, като същевременно поддържате инвентарните си разходи ниски, сроковете за доставка – бързи и клиентите си – доволни. Канализирайте ключови работни потоци от поръчка до фактуриране по цялата верига на доставките. Управлявайте рентабилно всички процеси по сглобяване.

Индустрии

Ускорете бизнеса си с интегрирана платформа, която ви помага да предоставите на клиентите широка продуктова гама с висока степен на продуктова вариантност, като същевременно реагирате бързо при изпълнение на поръчките.

 • Строителна и селскостопанска техника
 • Хардуер и електроника
 • Автотехника и резервни части
 • Текстилна техника
 • Мебелни продукти и обзавеждане
 • Системи за врати и прозорци
 • Абонаментни услуги
 • Телекомуникационни услуги
 • Автопродажби

Акценти

Мощен продуктов конфигуратор

Отговорете на индивидуалните нужди на Вашите клиенти и автоматизирайте конфигурацията на уникални продукти. Предоставяйте моментални оферти, ускорете сроковете за сглобяване и доставяйте продуктите светкавично бързо.

Цялостен команден център

Оптимизирайте бизнес операциите си от продажби през инвентаризация и управление на веригата за доставки до логистика, финанси и CRM. Използвайте актуални данни и получете пълен контрол на една ръка разстояние и от един център.

Комуникация в реално време

Обменяйте информация с екипа и клиентите, за да изясните поръчките, да променяте спецификациите или да поискате информация относно време за доставка. Издигнете комуникацията си на ново равнище и я поддържайте винаги в синхрон с моментални съобщения чрез Chatter.

Открийте

Отговорете на нуждите на клиента и търсенето на пазара

Не съществува едно типово решение за всякакви случаи. Бъдете гъвкави и реагирайте бързо и прецизно на променящите се изисквания на Вашите клиенти с помощта на продуктовия конфигуратор. Конфигурирайте с лекота различни варианти на моделната гама. Създавайте комплексни оферти за многокомпонентни продукти и изпълнявайте техните поръчки с ненадмината точност. Поръчките автоматично задействат жизнения цикъл на конфигуриране, като по този начин предоставят ясен производствен график, точно изчисляване на датата за доставка, прогнозна себестойност и предварителна цена.

 • Поетапни насоки за конфигуриране самостоятелно или чрез търговски представител
 • Напасвайте изискванията за поръчка спрямо нуждите и желанията на клиента
 • Добавяйте различни графични схеми, статистики и история към продуктите
 • Елиминирайте риска от оперативни грешки

Посрещнете изискванията на Вашите клиенти бързо, лесно и уверено

Ускорете процесите по сглобяване и производство

Намалете цялостното време за изпълнение, от конфигурация, през създаване на оферта и финализиране на поръчка, до производство – било то изработка или сглобяване – чрез автоматизиране и контрол на целия работен поток. След като даден артикул е конфигуриран според изискванията на клиента, системата автоматично създава уникална спецификация и технология за неговото производство. Това включва производствените етапи, съответните компоненти, както и производствените ресурси и инструменти необходими за операцията.

 • Създайте списък на съставните части и изчислете разходите и печалбата
 • Проследяване на сглобяването чрез баркод сканиране
 • Регулирайте динамично взаимнозаменяемите количества или компоненти
 • Получавайте аларми и известия
 • Интегрирани MRP и CRP

Преоткрийте стегнатото производство с ERP.net

Планиране на предлагане и търсене до най-малката стъпка

Намалете капиталовите разходи чрез оптимизиране на наличностите и увеличаване на обращението на стоки. Приемете инвентарно-ориентиран подход, за да разпределите доставките на компоненти за всеки продукт в точното време и на точното място. Планирайте материалното снабдяване въз основа на актуални инвентарни и складови данни, клиентски поръчки, проектираните продажби и продуктови рецепти. Наблюдавайте и управлявайте наличните запаси, за да ги попълвате на време и да избегнете недостиг или презапасяване.

Проследяване на времето, ресурсите и материалите

Имате достъп на един клик разстояние до пълната история на всеки артикул – сериен номер, гаранционна карта, информация за клиента и използвани компоненти. Наблюдавайте текущата работа, за да идентифицирате всякакви отклонения и да се уверите, че имате всички необходими компоненти за нея. Опростете процедурите за замяна и отзоваване на продукт чрез проследяване на продуктите и техните компоненти през всяка една фаза – получаване, сглобяване, складиране и изпращане.

 • Разпределение и съвместимост на ресурсите
 • Приложение Service Desk за работите по обслужване и поддръжка

Интегриран BI и анализ

Премахнете догадките при вземането на решения и прогнозирането на пазарното търсене. Получете достъп до ежедневни отчети и анализи за историята на продажбите, пазарните тенденции, клиентските поръчки и вложените материали и ресурси. Измервайте изпълнението към инвентара, поръчките и финансовите резултати, за да подобрите точността на запасите, да отговорите на пазарните тенденции и същевременно да намалите оперативните разходи.

 • Исторически данни и данни в реално време
 • Светкавично бързи отчети
 • Корпоративни данни и прозрения в контекста
 • Анализ на разходи, печалба, инвентар и поръчки

Нашите клиенти:

Повече от 25 години успешно оптимизираме бизнес процесите на нашите клиенти и начините по които те боравят с информацията в компаниите си. Техните думи и доверието им в нас са свидетелство за това.

“Системата на ERP.net позволява на търговския екип да получава много по-актуална информация за наличната в складовете продукция и да задоволява клиентските запитвания много по-добре.

Намалява се и обемът на продукцията, съхранявана в складовете.”

– Радослав Бъзов, Мениджър “Логистика” на “Био Фреш ООД”

Заявете Вашата демонстрация сега

Канализирайте операциите по сглобяване по поръчка с ERP.net, за да постигнете висока продуктова вариантност, строг контрол на инвентара и бърза доставка, задоволявайки Вашите клиенти.