Test page

This is a page for conducting new tests.

Button 1

WMS

Organize your warehouse and track the ongoing operations with precision and ease.

CRM

Keep up with your customers requirements and continuously meet their expectations

BI

Gain deep insights into everything that happens around you – all in a glimpse. Know your business in and out to make the best of your decisions.

No.PriceCostProfit
11000600400
2200010001000
3500030002000
4300020001000
5250015001000
61200500700
7280017001100
8480025002300
9520040001200
10700045002500
11600045001500
121000060004000
Home » 01 Test page

  Test – Slider CSS

  Test 3

  Essential Blocks Slider Subtitle

  Test 3

  Essential Blocks Slider Subtitle

  Test 3

  Essential Blocks Slider Subtitle

  Цялостно решение за Дистрибуционния сектор

  Мащабируемата платформа ERP.net дава възможност за ръководене на всички дейности във Вашия бизнес под един покрив. Управлявайте продажбите, наличностите и логистиката. Консолидирайте данните, оптимизирайте използването на времето и ресурсите и изведете отношенията с доставчиците и клиентите си на ново ниво.

  Test1

  Test2

  А, а, Б, б, В, в, Г, г, Д, д, Е, е, Ж, ж, З, з, И, и, Й, й, К, к, Л, л, М, м, Н, н, О, о, П, п, Р, р, С, с, Т, т, У, у, Ф, ф, Х, х, Ц, ц, Ч, ч, Ш, ш, Щ, щ, Ъ, ъ, Ь, ь, Ю, ю, Я, я, Ѝ, ѝ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

  A, a, B, b, C, c, D, d, E, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n, O, o, P, p, Q, q, R, r, S, s, T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z, z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,.

  Test 1

  Test 2

  Test 3

  Test 4

  Индустрии

  ERP.net помага на широк спектър от индустриални сектори които купуват, продават и управляват инвентара си да оптимизират операциите и ефикасността си, основавайки се на задълбочени познания относно процесите и най-добрите практики в индустриите.

  • Индустриална дистрибуция
  • Строителни материали
  • Автотехника и резервни части
  • Медицинско оборудване и консумативи
  • Хардуер и електроника
  • Високотехнологични продукти и решения
  • Модни стоки на едро и дребно
  • Лекарствени и козметични продукти
  • Бързооборотни стоки
  • Храна и консумативи за домашни любимци

  Акценти

  Управлявайте многоканалните продажби

  Проследявайте, управлявайте и запаметявайте продажбите независимо от това къде се извършват те. Автоматизирайте обработката на поръчки и улавяйте всички данни за продажбите и клиентите, за да усъвършенствате снабдяването, следенето на инвентара си, изпълнението на поръчки и реализирането на продажби.

  Менажирайте складовете си по един по-ефикасен начин

  Управлявайте движенията и съхранението на стоките си и поддържайте контрол върху всеки получен, окомплектован, опакован и изпратен артикул. Проследявайте логистиката и доставката на всеки продукт към клиента с ненадминато ниво на точност и бързодействие.

  Сдобийте се с инструментите за гъвкаво ценообразуване

  Предложете множество различни цени за един и същ артикул според спецификите на различните клиенти, заявения брой от артикула, времевата рамка за изпълнение на поръчката и доставката, промоциите и отстъпките. Работете с множество ценови листи и задавайте разходите за придобиване на стоките и желаните маржове.

  Explore

  Устойчива верига на доставките и управление на инвентара

  Отговорете на непрекъснато променящите се клиентско търсене и пазарни условия с дигитално и всеобхватно планиране на процесите по веригата на доставки. Автоматизирайте и оптимизирайте процесите по продажби. Вземайте решения които са основани на потвърдени данни за да прогнозирате търсенето, да планирате поръчките, да намалите разходите си и да зареждате навреме инвентара си с правилните артикули без да допускате излишно презапасяване. Установете доходността по склад, продуктова линия или собствена фирма, за да снабдявате и проследявате наличностите си по-ефикасно.

  Автоматизирайте управлението на Вашите складови наличности и верига на доставките

  Система за управление на винарни

  Новото ни решение обхваща всички аспекти от бизнеса с производство и търговия на спиртни напитки:

  • Регулаторни изисквания към акцизни стоки, управление на бандеролни партиди и операции, данъчни складове
  • Управление на производството, MRP, CRP и работен график
  • Материално снабдяване и натоварване на ресурсите
  • Маркетингови кампании, промоции, бонуси и отстъпки
  • Получаване и обединяване на поръчки от всички канали
  • Работа с номенклатури, наличности, свободни количества, партиди
  • Управление на складови процеси, политики и локации за съхранение
  • B2B портал за последващи поръчки към Вас

  Опростено и канализирано управление на поръчките

  Менажирайте всички операции по омниканалните продажби централизирано и синхронизирайте данните по тях от единния команден център. Обработвайте поръчките в реално време без значение от мястото на извършване на продажбата и транзакцията. Автоматизирайте процесите по създаване на поръчки и фактуриране, елиминирайте излишните забавяния в изпълнението и доставката на поръчките, и намалете времето за изпълнение чрез поддържане на надеждни и контролирани наличности на склада.

  Надградете Вашата стратегия за обслужване на клиенти

  Разгърнете свързаността и мобилността си

  Придобийте изцяло ново ниво на бизнес представянето си чрез гъвкавост, информираност, свързаност и социализация – вътре и извън Вашата организация. Засилете съвместната работа и обменяйте богата информация между служители, доставчици и клиенти. Елиминирайте излишно повтарящи се данни и риска от възникване на грешки благодарение на работа с точни данни в реално време относно количествата на продукти в инвентара, ценообразуването за всеки клиент и маршрути за доставките. Използвайте пълноценно мобилните си устройства не само, за да комуникирате и извличате информация, но и за да направлявате и ръководите всички движещи се части на Вашата организация.

  Бъдете навсякъде. Отвсякъде.


  Автоматизиран и Високоефикасен склад

  Достигнете отвъд боравенето със складови наличности чрез прецизно проследяване на цялостните движения на продукти вътре и извън складовете Ви. Организирайте и наставлявайте работата по всеки артикул и кътче на складовото пространство. Оптимизирайте етажния план и окомплектовайте, опаковайте и изпращайте правилните продукти без да губите време. Елиминирайте грешките и ускорете темпото с което артикулите се придвижват по веригата – от времето в което заскладявате нови количества в инвентара си до момента в който те са поръчани, продадени и доставени.

  Придобийте изключителен контрол върху складовете Ви.

  Оптимизирани доставки и логистика

  Разработете цялостна стратегия за оптимални логистични цикли с цел устойчиво понижаване на разходите по транспорт и времената за доставки. Възползвайте се от високоточна информация в реално време за наличностите, свободните количества и локациите на продуктите. Обединявайте поръчките и планирайте маршрутите за доставка, за да подсигурите винаги навременно получаване на стоката, отговаряйки на очакванията на клиентите. Усъвършенствайте видимостта върху различните наличности, поръчки и доставки, за да повишите производителността на персонала и логистичните средства и процеси.

  Разгледайте възможностите за управление на логистиката

  Интегрирани финансови и счетоводни системи и инструменти

  Обединете всички процеси по Вашите продажби, финансови операции и изпълнение на заявки и поръчки, придобивайки пълна видимост и контрол върху разходите и маржовете на печалбите произхождащи от обработването на артикули, документи и фактури, както и от цялостното представяне на бизнеса Ви. Управлявайте умело и в реално време всички счетоводни и финансови транзакции в цикъла на дистрибуция – от изпълнението на поръчки, през контрола на инвентара, до снабдяване и продажби. Обработвайте фактурите поръчка по поръчка или ги групирайте на месечна база. Контролирайте еднократни суми по кредити и крайните срокове и известявайте клиентите си за текущи задължения.

  Опознайте движенията и състоянието на Вашите финанси на ненадминато ниво

  Вграден инструмент за бизнес анализи (BI)

  С ERP.net получавате бърз и лесен достъп до дневни отчети, анализи на бизнес моделите, регистър на историята на данните и тенденции в маркетинга и продажбите. Оценявайте с висока точност общия статус и здравословното функциониране на Вашия бизнес. Създавайте сечения и заявки за кръстосани отчети на огромни обеми от данни, обработвани и визуализирани на мига. Измервайте качеството на работата с инвентара, изпълнението на поръчките и финансовите резултати, за да повишите точността на количествата за снабдяване и заскладяване. Отговаряйте съобразно на пазарните тенденции и намалете оперативните си разходи.

  • Регистър на историята и данни в реално време
  • Моментални отчети с таблично и разнообразно графично представяне
  • Вникване и придобиване на познания в контекста на данните на корпоративно ниво
  • Анализ на рентабилността на труда, инвентара и клиентите

  Потопете се в мениджмънта на Вашата компания за устойчивото й бъдеще

  Нашите клиенти:

  Повече от 25 години успешно оптимизираме бизнес процесите на нашите клиенти и начините по които те боравят с информацията в компаниите си. Техните думи и доверието им в нас са свидетелство за това.

  “Ние внасяме рибни и суши продукти от повече от 30 страни по света. ERP.net даде на нашата компания огромен тласък на продуктивността.

  Платформата ни позволява да обслужваме повече клиенти едновременно, като в същото време имаме възможността да се погрижим за нуждите на всеки клиент по индивидуален и персонализиран начин.”

  – Алекс, Генерален мениджър на AlexFish

  Заявете Вашата демонстрация сега

  Развивайте и мащабирайте бизнеса си с правилната софтуерна платформа за дистрибуторския сектор и го снабдете с оптимизирани операции, висока производителност и интелигентност.