Управленски екип

Вярваме, че визионерството, опитът и креативността са основните качества създаващи стойността в компанията ни. Запознайте се с хората, които изграждат и развиват И Ар Пи България чрез отдаденост и внимание към своите начинания, екип и клиенти.

Иван Аржентински

Иван Аржентински

Иван Аржентински е основател на „И Ар Пи България“ ООД и е един от първите български разработчици на ERP системи. Като технологичен предприемач и опитен софтуерен специалист той има ключова роля в създаването на редица бизнес софтуерни продукти като ERP системата ERP.net (EnterpriseOne®) и InfoStar®.

Професионалните му интереси са в сферата на разработката на бизнес софтуерни решения, мобилните технологии, управлението на бизнес процеси и BPM системите, както и технологиите за управление на проекти.

Иван Аржентински е главен идеолог с ключово участие в създаването на всички софтуерни продукти на компанията. Той е и в основата на визията на ERP.BG за развитието на една многофункционална, адаптивна и изцяло мобилна ERP платформа на световно ниво, оптимизирана за всякакъв тип устройства.

Като един от най-опитните софтуерни специалисти с големи познания в областта на технологиите, икономиката и бизнес процесите, Иван Аржентински е консултант и участник в множество работни групи, свързани с важни реформи като промените по Наредба Н-18 и въвеждане на еврото в България.

Участвал е в проектите „Иновативна технология за оценка на ефективността на ERP системи в малки и средни предприятия“ и „Производствени разписания и управление на запаси в МСП“ на Българската академия на науките. Съавтор е заедно с доц. д-р Наталия Футекова на научната публикация „Основни бизнес проблеми на малките и средни предприятия в България и информационни системи като инструмент на решаването им през призмата на организационната стратегия”. Бил е гост-лектор в редица български университети, сред които Университет за национално и световно стопанство (УНСС) и Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).