Управленски екип

Вярваме, че визионерството, опитът и креативността са основните качества създаващи стойността в компанията ни. Запознайте се с хората, които изграждат и развиват И Ар Пи България чрез чрез отдаденост и внимание към своите начинания, екип и клиенти.

Ивелин Иванов

Ивелин работи от 2001 г. в компанията и към момента ръководи отдел „Поддръжка“. Преди това е заемал длъжностите на началник цех и отговорник по производственото и административно програмно осигуряване в производствено предприятие.

Ивелин има дългогодишен опит в производственото и програмно осигуряване в различни компании. Зад гърба си има над 120 проекта по внедряване на интегрирани информационни системи за управлението на бизнеса в десетки производствени, дистрибуторски и търговски предприятия.

Завършил е Технически университет – София със степен магистър инженер, специалност Техника и технология на текстила и облеклото. През последните няколко години взима активно участие в научните проекти „Иновативна технология за оценка на ефективността на ERP системи в малки и средни предприятия“ и „Производствени разписания и управление на запаси в МСП“ на Българската академия на науките.

Интересите му включват разработка, внедряване и поддръжка на ERP (enterprise resource planning), CRM (customer relationship management), BI (business intelligence) и други бизнес софтуерни системи.