Версия 2.3 на EnterpriseOne

Дата:

Автор:

1. Ролево-базирано потребителско изживяване
Целият потребителски интерфейс вече е базиран на роли. Ролите определят стила, вида и поведението на всички екранни форми. Използването на роли е модерен начин за управление на сигурността и облика на потребителското изживяване.

2. Изцяло преаранжиран потребителски интерфейс
Потребителският интерфейс е изцяло преаранжиран в по-модерен стил. Новият стил, повлиян от последните тенденции в потребителските интерфейси е по-изчистен и по-достъпен. Все пак за потребителите, предпочитащи класическия стил има опция за превключване между стиловете.

3. Възможност за хостинг от трети лица
Новите възможности на сървърната част на EnterpriseOne я превръщат в подходящо решение за извършване на специализиран хостинг от трети лица. Това означава, че вече е възможно независими дейта центрове да предложат EnterpriseOne хостинг, който не е обвързан пряко с АЛОЕ Ко.

4. Поддръжка на бинарна TCP/IP комуникация
Вече е възможно клиентската и сървърната част на EnterpriseOne да комуникират по бинарен TCP/IP протокол. Досега комуникацията беше възможна само през HTTP канал върху TCP/IP. Новият протокол е много подходящ за употреба в натоварени мрежи, тъй като се спестяват по няколко микросекунди на всяко повикване на сървъра.

5. Възможност за условно оцветяване
Всички навигатори и форми вече имат възможност за условно оцветяване. Например, отчет Анализ на маржа може да се оцвети в червено за сделките със загуба и зелено за сделките с печалба. Във форма продажби потребителят може да си направи оцветяване при недостигащи количества и т.н.

6. Администриране на сървъра
Възможностите и системата за сигурност на сървърната част са значително подобрени. Администрирането на сървъра вече се подчинява на правила за сигурност, определени в т.нар. „Административна база”. Също така има възможност за задаване на „master” парола за администриране.

7. Други промени
Във версията са направени и редица по-малки промени на платформата, логиката и сървърната част. Част от тези подобрения са:

– Изцяло преаранжирана и подобрена визия и функционалност на EnterpriseOne Server Manager
– Резервиране на капацитет и промяна на график и при пуснати Производствени нареждания
– Типове доставчици, свързани със системата за сигурност
– Сравнение на реалните цени, по които е продадено със стандартни цени
– Оценяване на стоковите трансфери по стандартни цени
– Визуално редактиране на полетата за дата, които включват и време (напомняния, начално време на срещи и т.н.)

8. НОВ МОДУЛ: БИЗНЕС ИЗСЛЕДВАНЕ
Новият модул дава възможност за бързо визуализиране и обработка на сумаризирана информация за много големи бази данни. Има вградени възможности за проследяване на трендове, графична визуализация, сравнения и т.н.

9. НОВ МОДУЛ: ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Новият модул дава възможност за структуриране на финансови данни и визуализиране на различни параметри от финансовия анализ. С помощта на новия модул могат да се визуализират и сравняват параметри като Рентабилност, Обръщаемост и др.

За автора