5 съвета за сигурност и безопасна работа с ERP система на собствен сървър

Дата:

Автор:

В случай, че решите да поддържате собствена сървърна конфигурация е добре да се отдели бюджет и да се изпълнят тези препоръки сега, както и да се осигури редовно наблюдение за в бъдеще.

Спазването на тези 5 съвета ще позволи да избегнете описаните по-долу рискове.

(1) Използване на 2 идентични сървъра.

Риск: Спиране на работа, заради отпадане на сървър.

По този начин ще имате готов сървър, който да поеме натоварването, в случай че основният сървър отпадне.

Ако няма запасен сървър, при отпадане на основният сървър, за да се инсталира и въобще „вдигне“ нов сървър, необходимото време ще е 1 до 3 дни, през което време цялата фирма ще стои без система.

(2) Ежедневен архив на данните на поне 2 физически локации.

Риск: Фатална загуба на данни за последни дни, седмици, месеци или въобще базата данни.

Това ще подсигури фирмата срещу фатален срив на сървърните системи – например при пожар в сървърното. Втората локация трябва да е извън сървърното помещение (най-добре на друго място в града или в друг град/държава). Освен това да има автоматично пренасяне на архивите ежедневно, тъй като ръчното пренасяне е ненадеждно във времето напред.

(3) Двойно подсигуряване на Интернет връзките там, където се помещават сървърите.

Риск: Спиране на работата на външните потребители.

Целта е външните и мобилните потребители да могат да продължат да работят и след отпадане на основна оптична линия.

(4) Използване на лицензиран софтуер

Риск: Неоптимален базов софтуер, излишно забавяне на работата на софтуера, липса на възможност да се ползват модерни функции.

Дава възможност за редовно актуализиране и използване на най-добри версии на базовият системен софтуер от Microsoft. Горе-долу на всеки 3 години излиза нов системен софтуер и е добре той да се ползва.

(5) Редовно прехвърляне на сървърната инсталация върху нови сървъри

Риск: Бавна и въобще затруднена работа на потребителите, загуба на време в чакане.

По принцип трябва да се планира смяна на сървърната система на всеки 4-5 години.

Забележка: В случай, че изберете да използвате хостинг в дейта център, всичките 5 препоръки ще са спазени и ще бъдете предпазени от рисковете сега и за в бъдеще.

За автора