Алое Ко открива учебен център за мениджмънт и бизнес технологии

Дата:

Автор:

Алое Ко отвори учебен център за мениджмънт и бизнес технологии. В него ще бъде концентриран 16 – годишният опит и ноухау на екипа на фирмата в сферата на разработката, внедряването и ефективното използване на софтуерни решения за бизнеса. Същевременно целта на компанията е да създаде едно модерно място за обучение, което отговаря на всички нови тенденции в този сектор и предлага по-освободена и разчупена атмосфера за обучаващите се. Местата са разположени в кръг, а лекторите и слушателите седят заедно и могат да разговарят съвсем неформално. Центърът се намира в новия офис на компанията на бул. „Генерал Столетов” № 11, вход Б, етаж 1, офис 3.

„От сериозния опит, който имаме във внедряването на бизнес софтуер, ние сме установили, че успехът на ERP и CRM проектите зависи в много голяма степен от разбирането и свикването на служителите и ръководителите на компаниите с тях. Същевременно бизнес технологиите се развиват изключително бързо и за хората извън бранша е трудно да се запознават и да свикват с всички новости. За да могат фирмите да се възползват напълно от предимствата на една ERP или CRM система, те се нуждаят от ясно и достъпно въвеждане на техните служители в тази динамична и иновативна сфера. Желанието ни е, създавайки новия обучителен център, да отговорим именно на тази потребност, предлагайки на нашите клиенти повече добавена стойност към внедряването на самите софтуерни решения и да спомогнем за повишаване квалификацията на техните екипи“ – посочва Иван Аржентински, управител на Алое Ко.

Учебният център ще предлага професионална подготовка в сферата на фирменото управление, работата с ERP и CRM системи, счетоводство, логистика и други сфери на мениджмънта. Обученията ще бъдат водени от квалифицирани преподаватели от екипа на компанията, както и от партньорски организации. Те ще бъдат насочени към аудитория от мениджъри на различни управленски нива, собственици на фирми, служители на компании, внедрили ERP системи, както и практици в сферата на счетоводството, финансите, управлението и планирането на фирмените ресурси, логистиката и др.

Първото обучение в новия център се проведе на 30 и 31 март 2010 г. в София и включваше два безплатни курса за клиенти на компанията, в които се внедрява ERP (Enterprise Resource Planning) системата EnterpriseOne, посветени на въведение в работата с нея и на увод в счетоводството.

За автора