Алое Ко представя ERP системата EnterpriseOne в Стопанската академия “Д. А. Ценов”

Алое Ко ще вземе участие в Международната научна конференция „Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия“, организирана от Стопанска академия “Д. А. Ценов”, Свищов.

Дата:

Автор:

Събитието ще се проведе на 23 – 24 април 2010 г. в гр. Свищов и ще събере представители на академичната общност, включително гости от други висши учебни заведения от страната и чужбина, както и от малките и средни фирми в региона. Алое Ко ще представи пред тях своята ERP (Enterprise Resource Planning) система EnterpriseOne, която се отличава с възможност да бъде внедрена лесно както в големи корпорации, така и в много малки фирми, без долна граница на персонала. Вторият акцент в презентацията на компанията ще бъде нейната програма за партньорство с образователни институции.

„Секторът на бизнес технологиите се променя с изключително бързи темпове и за образователните институции понякога е трудно да бъдат в крак с всички новости. От друга страна този сегмент ще увеличава своята важност за позиционирането на българските специалисти, компании и на икономиката ни като цяло в бъдещото общество на познанието. Ние сме убедени, че само чрез тясно партньорство между висшето образование и бизнеса ще можем да гарантираме на българските студенти, че обучението им ще съответства на най-новите тенденции в сектора и те ще са подготвени по най-добрия начин за бъдеще, в което наличието на ERP система ще е задължително условие за конкурентоспособност. Затова сме отворени към партньорство с всички български университети, както и с отделни преподавателски екипи“ – посочва Наталия Футекова, управител на Алое Ко и асистент в Катедра „Информационни технологии и комуникации“ в Университета за национално и световно стопанство.

Международната конференция ще бъде организирана от Катедра “Бизнес информатика” към Стопанската академия и ще се проведе в рамките на проект “Методология за изграждане на разпределена бизнес интелигентна система в малки и средни предприятия”. Ще бъдат засегнати темите за оптимизацията на работни процеси чрез интелигентни бизнес информационни системи, анализа на възможностите на data mining, web mining и text mining за бизнес интелигентност в малките и средни предприятия, приложните проблеми в прилагането на бизнес интелигентност при наследени университетски информационни системи, измерването на маркетинговата ефективност и др.

Алое Ко развива широка програма за партньорство с висшите учебни заведения, в рамките на която те получават безплатни лицензи за ERP системата EnterpriseOne, обучение за преподаватели, както и учебни материали, упражнения и готова база данни с примери от практиката.

Повече за EnterpriseOne

EnterpriseOne е една от първите български системи за управление на бизнеса от клас ERP. Тя включва управлението на всички бизнес процеси в една стопанска организация – от маркетинга и продажбите, през производството, складовото стопанство и снабдяването, до счетоводството и финансовата отчетност. Версията EnterpriseOne Small Business Edition е съобразена с нуждите на една малка или средна компания и работи върху безплатно издание на SQL Server 2008 – Express или върху Workgroup. По отношение на функционалностите системата се конкурира успешно не само с други български продукти от този клас, но и с тези на големите чуждестранни разработчици, добавяйки към автоматизацията на бизнес процесите и мощни средства за анализ. EnterpriseOne се характеризира с наличието на единна база данни, общи правила и процедури, функционална всеобхватност на процесите, гъвкава реакция при промени и информационна свързаност на всички специалисти в компанията.

Повече за Алое Ко

Алое Ко е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 16 годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива продукти. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите хранително – вкусова промишленост, текстил, печатарска индустрия, хардуерна индустрия, строителство и строителни материали, търговия, недвижими имоти, застраховане, хотелиерство, филмопроизводство, транспортна дейност и реклама. В Алое Ко работят 15 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка.

За автора