Алое Ко представи ERP решение за микро и малки фирми “Е1@ONLINE”

Е1@ONLINE е напълно функционално ERP решение, достъпно от всяка точка, свързана с интернет. То се предлага под наем, инсталира се бързо и лесно, освобождавайки малките и средни фирми от допълнителните разходи за информационна инфраструктура и администрация…

Дата:

Автор:

Българската софтуерна компания Алое Ко представи новата си изцяло онлайн базирана ERP (Enterprise Resource Planning) система. Тя се нарича Е1@ONLINE и представлява напълно функционално решение за управление на бизнеса, предназначено за микро и малки фирми, базирано на една от първите български ERP системи – EnterpriseOne.

Е1@ONLINE е не само лесно за използване решение, създадено за употреба през интернет. С него ние искахме да предложим на пазара ERP система, специално предназначена за малките фирми, която да отговаря на техните специфични нужди, а не просто да бъде олекотена версия на друг ERP продукт. Малките и стартиращите предприемачи вече имат нужда от софтуер за управление на бизнеса си, но все още липсват достатъчно решения, които да са създадени с фокус върху техните конкретни потребности. Може би това е една от причините ERP системите все още да навлизат по-бавно в този сегмент на пазара и пускайки Е1@ONLINE ние целим да отговорим на тази нужда“ – заяви Иван Аржентински, управител на Алое Ко.

Новата версия променя изцяло концепцията за внедряване и използване на ERP система. Тя се внедрява лесно, може да бъде възприета бързо от екипа и осигурява на членовете му 24 часов достъп до фирмените информационни ресурси, седем дена в седмицата, при това – от всяка точка, свързана с интернет. Друго важно предимство за малкия бизнес е спестяването на разходите за сървър, сървърна операционна система, база данни, мрежова инфраструктура и администриране, които са в тежест на много стартиращи и малки компании.

„Избирайки Е1@ONLINE вие превръщате ERP системата в оперативен разход, вместо в дълготраен материален актив. Освен това за разлика от повечето софтуерни решения под наем, които рано или късно се оказват по-скъпи от варианта със закупуване на лицензи, предлаганата от нас онлайн ERP система винаги ще има по-ниска цялостна цена на притежание от инсталирането на решението в офиса. Тези предимства обаче не са за сметка на качествата на Е1@ONLINE и не променят факта, че версията е напълно функционално ERP решение, което може да спомогне много за оптимизиране на фирмените ресурси, паричните потоци, за по-доброто управление на складовите наличности, доставките, продажбите, маркетинговите кампании и счетоводството“ – добави Иван Аржентински.

Версията Е1@ONLINE улеснява стартирането на нов бизнес и обезпечава скалируемостта на малките компании, които още със създаването си вече имат своеобразна пътна карта за своето разрастване. Преминаването към по-големи версии на EnterpriseOne също става бързо и лесно. Едно от достойнствата на Е1@ONLINE е лесният достъп през всякаква интернет връзка, включително GPRS или EDGE мобилни услуги. Това обаче не е за сметка на сигурността, като достъпът до ERP системата е криптиран и става след аутентикация. В допълнение, информацията и софтуерът са защитени в надежден център за данни и се осигурява автоматично архивиране на важните за бизнеса данни.

„Екипът ни тества Е1@ONLINE вече повече от една година и е осъществил няколко успешни реални внедрявания. Това ни дава самочувствието да твърдим, че системата е надеждна и работи безотказно, както и че вече носи предимства за бизнеса на използващите я клиенти“ – посочи още управителят на Алое Ко.

Повече за EnterpriseOne 

EnterpriseOne е една от първите български системи за управление на бизнеса от клас ERP. Тя включва управлението на всички бизнес процеси в една стопанска организация – от маркетинга и продажбите, през производството, складовото стопанство и снабдяването, до счетоводството и финансовата отчетност. Версията EnterpriseOne Small Business Edition е съобразена с нуждите на една малка или средна компания и работи върху безплатно издание на SQL Server 2008 – Express или върху Workgroup. По отношение на функционалностите системата се конкурира успешно не само с други български продукти от този клас, но и с тези на големите чуждестранни разработчици, добавяйки към автоматизацията на бизнес процесите и мощни средства за анализ. EnterpriseOne се характеризира с наличието на единна база данни, общи правила и процедури, функционална всеобхватност на процесите, гъвкава реакция при промени и информационна свързаност на всички специалисти в компанията.

Повече за Алое Ко

Алое Ко е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 16 годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива продукти. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите хранително – вкусова промишленост, текстил, печатарска индустрия, хардуерна индустрия, строителство и строителни материали, търговия, недвижими имоти, застраховане, хотелиерство, филмопроизводство, транспортна дейност и реклама. В Алое Ко работят 15 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка.

За автора