Алое Ко обобщи най-добрите практики при внедряване на ERP система

Компанията ще предоставя документа на всички клиенти, внедрили решението EnterpriseOne.

Дата:

Автор:

Българският разработчик на системи за управление на бизнеса Алое Ко (https://erp.bg/) създаде списък с най-добрите практики при внедряването на една ERP система, както и при нейната интеграция с функциониращите в предприятието бизнес процеси. Документът включва подробни инструкции за отразяването в системата на над 200 бизнес процеса, които са сред най-често срещаните във всяка фирма. Сред тях са дейностите по поръчване на стоки, авансово получаване на пари от клиентите, доставки и много други етапи от функционирането на една фирма.

Инструкциите са насочени към консултантите по внедряване на ERP системата EnterpriseOne, разработена от Алое Ко, както и към крайните потребители в компаниите използващи решението. На разположение на екипите по внедряване е и Наръчник, който описва различни аспекти от практическото приложение и пълната функционалност на EnterpriseOne. Той е създаден с цел да отговори на най-често задаваните въпроси, възникващи в процеса на работа със системата. Информацията е структурирана в следните главни теми: Запознаване с EnterpriseOne; Процедури; Описание; Упражнения и Настройки.

„Една от целите, с които създадохме EnterpriseOne, е да сведем предимствата на водещите ERP системи до възможностите на малките и средни фирми в България. Обобщаването на най-добрите практики при внедряването на ERP е именно част от тази политика на Алое Ко. Надяваме се по този начин не само да улесним нашите клиенти, но и да повишим тяхната ефективност и конкурентоспособност, обобщавайки нашето ноухау за добрите практики в управлението на бизнес процесите и спомагайки те да бъдат използвани по-лесно от всички служители, работещи с EnterpriseOne“ – заяви Иван Аржентински, управител на Алое Ко – „Нашата цел е не само да продадем едно решение, а да увеличаваме непрекъснато добавената стойност, която клиентът получава от използването му.“

За автора