Алое Ко стартира стажантска програма

Дата:

Автор:

Българската софтуерна компания Алое Ко ще започне да набира стажанти от месец ноември 2011 г., за позициите „Технически специалисти за поддръжка на ERP (Enterprise Resource Planning) система“, както и „Бизнес консултанти по внедряване на ERP система“. Компанията, която е създател на ERP софтуера EnterpriseOne, възнамерява по този начин да отговори на нуждата от квалифицирани кадри в този специфичен технологичен сегмент.

„Известно е, че едно от ограниченията пред ръста на българския софтуерен бранш е липсата на достатъчно на брой квалифицирани кадри. Ние виждаме решение на този проблем именно в стажантските програми, които позволяват да създадем и развием кадрите, които ни трябват. Този тип партньорство е полезно както за бизнеса, така и за самите студенти, защото позволява те да се докоснат до реална работна среда, да се запознаят от близо с всички аспекти от функционирането на една ERP система и след това дори да не заработят при нас, те стават много по-конкурентни на пазара на труда. Убедени сме, че ако искаме да има повече качествени кадри, трябва ние да спомогнем за развитието им“ – обяснява Наталия Футекова, управител на Алое Ко.

Стажантската програма е с продължителност шест месеца и дава възможност за постоянна работа след приключване на стажа. Тя не е ограничена до определени учебни заведения. Ще се търсят дипломанти или студенти в специалност, свързана с информационните технологии или икономиката, с отлична компютърна грамотност и добро владеене на английски език. Важно е също те да имат траен интерес в областта на информационните системи. Работното време ще бъде съобразено с ангажиментите на студентите в университета.

Повече за Алое Ко

Алое Ко е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 19 годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите хранително – вкусова промишленост, текстил, печатарска индустрия, хардуерна индустрия, строителство и строителни материали, търговия, недвижими имоти, застраховане, хотелиерство, филмопроизводство, транспортна дейност и реклама. В Алое Ко работят 15 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка.

За автора