Прогноза на Алое Ко за развитието на ERP пазара през 2010 г.

Дата:

Автор:

ERP секторът е един от най-перспективните технологични браншове днес, както и един от ИТ сегментите, при които вече се наблюдават признаци за стабилизиране. ERP (Enterprise Resource Planning) представлява клас софтуерни решения за управление на бизнеса, които обхващат всички процеси в една компания – от производството и доставките, през счетоводството и управлението на човешките ресурси, до маркетинга и продажбите. Въпросът за бъдещото развитие на ERP пазара интересува много хора, поради голямото значение, което този тип системи могат да имат не само за фирмите от бранша, но и за цялата ни икономика. Ето някои от най-важните тенденции, които ще наблюдаваме в сектора през 2010 г., според Иван Аржентински, управител на фирма Алое Ко – разработчик на българската ERP система EnterpriseOne:

ERP системите ще стават все по-достъпни

Както всяка иновативна технология, системите за управление на корпоративните ресурси постепенно преминават от първоначалния етап в който бяха възприемани като лукс, към период на масово разпространение и възприемането им като необходимост. „Няколко са двигателите на този процес. На първо място това е появата на повече разработчици и конкурентният натиск за намаляване на цените. На второ място – натрупването на опит в екипите по внедряване на ERP системи, който спомага за ускоряване процеса по внедряване и в крайна сметка – понижаване на неговата себестойност. Не е без значение и появата на повече специфични решения или версии за малки и средни фирми, които извадиха този тип софтуерни системи от запазената територия на големите предприятия и направиха техните предимства достъпни за всеки малък бизнес екип“ – споделя Аржентински. Създадената от Алое Ко ERP система EnterpriseOne например има версия Mini, която може да бъде внедрена дори и само за едно работно място.

По-голяма готовност сред българските мениджъри

Ако до скоро можехме да видим управители и собственици дори на средни и големи предприятия, които не бяха убедени в нуждата от внедряване на ERP система, то занапред техният брой ще намалява. „Глобализацията на икономиката и засилената конкуренция от страна на чуждестранните компании през последните години, спомогна за налагането у нас на успешни западни бизнес модели, какъвто е наличието на ERP. Според мен браншът натрупа критична маса авторитет и очаквам през следващите години да видим много по-голяма готовност от страна на българските мениджъри за внедряването на такива решения. А това е един скрит двигател, който може да повлияе позитивно на пазара и да промени много от прогнозите на анализаторите“ – посочва Аржентински. Според него по-голямата готовност сред висшия мениджмънт ще повлияе положително и на успеха на много от бъдещите ERP проекти, спомагайки за по-лесното убеждаване на останалите служители в нуждата от използване на новите системи. А в крайна сметка именно обучаването на служителите и създаването на нови навици за работа често е ключов фактор за успеха на един ERP проект.

Акцент върху реалната стойност

Компаниите, избиращи ERP система, занапред ще гледат под лупа нейните функционалности и ще се стремят да получат възможно най-голямата добавена стойност срещу парите си. Марката на продукта и въпроса дали той се предлага от световно известна компания, или от локален разработчик, ще играят все по-малка роля при избора на ERP, за сметка на реалната стойност, която системата може да предложи на клиента.

Мобилен достъп в реално време до фирмените информационни ресурси

Развитието на широколентовия достъп до интернет, включително и разнообразните технологии за мобилни широколентови услуги, създаде редица нови възможности за работа от разстояние. Представата ни за работно място се променя бързо и днес за все повече служители и мениджъри тя е свързана с използването на лаптоп или смартфон, и съответните софтуерни клиенти за достъп до необходимите им бизнес приложения. Всичко това означава, че ако преди наличието на мобилен клиент за достъп до ERP системата е било пожелателно, в близките години то постепенно ще се превръща в стандарт и все повече компании ще се възползват от него, спестявайки стотици човеко – часове.

Несбъднатото предложение „ERP as a Service“

ERP as a Service“ или предлагането на ERP като услуга представлява концепция, при която клиентът не инсталира системата на свои компютри, а я използва дистанционно, достъпвайки я през уеб. „Въпреки че на пазара вече има няколко такива предложения, аз не очаквам този начин на предлагане да се наложи в България през тази или през следващите години. Причината е, че ERP системата е критичен елемент от фирмената инфраструктура, който засяга прекалено много въпроси свързани със сигурността и надеждността на предлаганите от клиента услуги. Ако една фирма внедри ERP и в последствие се окаже лишена от него дори за един ден, тя на практика би могла да престане да функционира. Именно затова повечето клиенти предпочитат сами да си гарантират надеждността на своята ERP система, избирайки традиционния начин на внедряване.

ERP, CRM-to-VoIP интеграция

Бързото развитие на системите за офисна комуникация и навлизането на отворени VoIP стандарти в софтуерните телефонни централи създава редица нови възможности за интеграция на телефонията със системите за управление на бизнеса – ERP, CRM и др. Тръговските служители могат да спестяват ценно време, виждайки предварително информация за входящите обаждания, счетоводителите могат да получават автоматични обаждания за забавени плащания или за изтичащи регулаторни срокове, информацията за маркетинговите кампании от ERP системата може да се прехвърля направо към call – центъра, а при оценка на служителите, HR-ите могат да използват статистики за проведените телефонни разговори. Възможности са много и този подсегмент предстои тепърва да се развива, променяйки ролята, която гласовите комуникации имат в бизнес процесите.

За автора