Алое Ко стартира нов SaaS модел за предлагане на ERP

Алое Ко стартира партньорство със счетоводната кантора АС Сюприм, позволявайки на клиентите да използват пълните ERP функционалности, като част от счетоводното обслужване.

Дата:

Автор:

Българската софтуерна компания Алое Ко и финансово счетоводната кантора АС Сюприм стартират предлагането на ERP (Enterprise Resource Planning) функционалност, като част от счетоводното обслужване. Услугата е достъпна от началото на април и включва пълните възможности на ERP системата EnterpriseOne на Алое Ко, включително и CRM (Customers Relationships Management) решението EnterpriseOne CRM. Системата е инсталирана при АС Сюприм, а клиентите на счетоводната къща могат да използват желания от тях брой работни места дистанционно, през уеб интерфейс. Бизнес моделът, който се предлага за първи път у нас, съчетава всички предимства на използването на ERP система, аутсорсинга на счетоводни услуги, както и SaaS (Software as a Service) модела, т.е. – предлагането на софтуер като услуга.

„Включвайки пълната ERP функционалност като част от счетоводното обслужване, ние на практика се възползваме от всички предимства на бизнес модела SaaS, като едновременно с това отговаряме и на всички притеснения и резерви, които клиентите често имат към него. Техните данни се хостват в счетоводната им къща, където им е мястото, сигурността им е гарантирана и единствено оторизираните служители или партньори имат достъп до конфиденциалната им информация“ – заяви Иван Аржентински, управител на Алое Ко – „Същевременно предложението ни се възползва от всички предимства на софтуера като услуга – клиентите получават напълно функционална ERP система, при минимални начални инвестиции и липса на капиталови разходи. Те имат мобилен достъп до бизнес данните си по всяко време, а използването на решението им се осчетоводява като разход.“ Според Аржентински, друго важно предимство е, че на клиента не се налага да администрира своята система за управление на бизнеса, да мисли за нейното внедряване и да наема скъпо-струващи специалисти по управление на проекти, защото с това се занимава счетоводната кантора АС Сюприм. Той се възползва единствено от предимствата на ERP решението.

Предложението е подходящо за малки и средни фирми, за стартиращи компании, без долна граница в броя на служителите, както и за клонове на чуждестранни компании. Освен това то има огромни предимства за разклонени офисни структури, за дистрибуторски мрежи, мобилни търговци и ритейл фирми. Вече е приключил тестовият период и към момента Алое Ко и АС Сюприм имат два клиента на предлаганото от тях съвместно решение.

„С предлагания от нас модел клиентът получава достъп до своите бизнес данни в реално време и то – при пълна мобилност. Той не се съобразява с работното време и може да се информира за случващото се във фирмата му по всяко време на денонощието. Същевременно не му се налага да се грижи за управлението на данните си, както и за поддръжката на ERP системата, защото ги получава директно от нас. Освен това като негова счетоводна кантора ние гарантираме за сигурността на информацията и надеждния достъп до нея, а различните служители имат ограничени права за достъп, в зависимост от своите длъжности. На практика с нашето партньорство ние свеждаме предимствата на ERP системите дори до най-малките фирми“ – обясни Стефка Стоянова, управител на АС Сюприм.

Сред предимствата на новото предложение са също оптимизиране на предаването на данните (тъй като цялата информация е в системата на счетоводната кантора), лесна отчетност за холдингови структури и консолидиране на информацията за повече фирми, както и непрекъснато актуализиране по отношение на нормативната база. Освен това има възможност за водене едновременно на управленско и данъчно счетоводство, като информацията се структурира едновременно по двата начина. Администрирането на данните се оптимизира много, като се спестяват време и допълнителни административни разходи. Цялостните разходи за използване на счетоводни услуги и ERP функционалност също са по-малки, отколкото при двете услуги по отделно. Фактор, който е от голямо значение в условията на ограничени бюджети, при които работят фирмите днес.

„При стандартното закупуване на ERP система фирмите трябва да минат през процеса по внедряване, който струва време и пари. Те трябва да разполагат с екип по управление на проекта и поне един техен специалист трябва да бъде непрекъснато заангажиран с внедряването на системата. С новото предложение ние им предлагаме да започнат да се възползват от предимствата на ERP много бързо – в рамките на две, до четири седмици, тъй като използваме готови модели на работа. Това е добър пример за прилагането на модела SaaS точно по начина, по който той е най-ефективен“ – добави Аржентински.

За автора