Алое Ко стъпва на пазара на ERP – решения за стартиращи фирми

Дата:

Автор:

Българският разработчик на системи за управление на бизнеса Алое Ко представи две нови издания на своя ERP продукт EnterpriseOne. Това са EnterpriseOne Mini, насочено към стартиращи фирми, практически без значение колко е малък броят на работните им места и EnterpriseOne Corporate за холдингови структури.

Алое Ко вече предлага две издания на своята ERP система (EnterpriseOne Standard Edition и EnterpriseOne Small Business). С пускането на продукти за стартиращи фирми и за холдинги компанията на практика обхваща целия пазар, предлагайки специфични решения, съобразени с нуждите на организации от всякакъв мащаб.

„Мисията на Алое Ко е да доведе предимствата на системите за управление на бизнеса до всички малки и средни фирми у нас. Ние вече предлагаме изданието EnterpriseOne Small Business, а с пускането на пазара на EnterpriseOne Mini разширяваме този обхват, включвайки и най-малките организации, които често залагат на своя малък, но динамичен екип“ – обясни Иван Аржентински, управител на Алое Ко.

Изданието EnterpriseOne Mini ще се предлага за едно до десет работни места и включва всички възможности на ERP системата, с изключение на производствената подсистема. В тази версия на продукта има предварително настроен бизнес модел, който спомага за изключително бързото и ефективно внедряване. Въпреки това, по желание на клиентите, бизнес процесите могат да бъдат изменени.

От своя страна изданието EnterpriseOne Corporate е насочено към най-големите български компании, с акцент върху управлението на холдингови структури, в които често са на лице сложни междуфирмени отношения. Продуктът има съществени предимства, когато се използва за отчетността на няколко юридически лица. Отделните собствени фирми могат да споделят общи номенклатури – продуктови групи и продукти, дефиниции на фирми, сметкоплан, складове и др. Освен това ERP системата включва функционалности за синхронизация на между – фирмените операции, за общо планиране, както и за консолидация на финансово – счетоводната информация в реално време. EnterpriseOne Corporate е оптимизирана за големи структури и няма лимит за броя работни места, както и за броя на управляваните фирми.

Междувременно Алое Ко обяви, че въвежда като неизменна част от всички договори със свои клиенти клауза, която задължава компанията да им върне парите, ако не са доволни от работата на ERP решението. С тази възможност, която е единствена по рода си у нас, Алое Ко цели да гарантира на своите клиенти, че внедряването на EnterpriseOne ще повиши тяхната конкурентоспособност.

Повече за Алое Ко

Алое Ко е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 16 годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива продукти. Компанията има специфичен опит и завършени продукти в сегментите хранително – вкусова промишленост, текстил, печатарска индустрия, хардуерна индустрия, строителство и строителни материали, търговия, недвижими имоти, застраховане, хотелиерство, филмопроизводство, транспортна дейност и реклама. В Алое Ко работят 15 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка. Повече информация за компанията и за предлаганите от нея продукти и услуги можете да откриете на адрес http://www.aloeco.com/.

Повече за EnterpriseOne

EnterpriseOne е една от първите български системи за управление на бизнеса от клас ERP. Тя включва управлението на всички бизнес процеси в една стопанска организация – от маркетинга и продажбите, през производството, складовото стопанство и снабдяването, до счетоводството и финансовата отчетност. По отношение на функционалностите системата се конкурира успешно не само с други български продукти от този клас, но и с тези на големите чуждестранни разработчици, добавяйки към автоматизацията на бизнес процесите и мощни средства за анализ. EnterpriseOne се характеризира с наличието на единна база данни, общи правила и процедури, функционална всеобхватност на процесите, гъвкава реакция при промени и информационна свързаност на всички специалисти в компанията.

За автора