BPM курс

Дата:

Автор:

ERP.BG, съвместно с ERP Academy и Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира курс по BPM (управление на бизнес процеси). Курсът е изцяло практически насочен и включва лектори от световно известни компании.

Защо BPM?

Съвременното предизвикателство пред компаниите, в условията на динамично развиваща се пазарна икономика, е да повишат гъвкавостта и ефективността на своите бизнес процеси. Тези два основни движещи фактора са определящи за постигане на по-висока конкурентоспособност и по-добри пазарни позиции. Те доведоха до прилагането на иновативни инструментариуми и методологии за реализиране на тези бизнес цели.

Стратегията за управление на бизнес процесите включва в себе си методология за управление, оптимизация и моделирането им, а програмният продукт, който съдържа в себе си необходимият инструментариум, се нарича BPM (Business Process Management) система.

Днес все повече се увеличава търсенето на BPM професионалисти с опит в областта, които да прилагат умения и знания, базирани на добрите практики в бранша и да използват иновативни технологии за създаване на завършени и ефективни бизнес процеси.

Аудитория:

Курсът е подходящ за изпълнителни директори, мениджъри на отдели, ръководители на програми и проекти, директори на отдели за управление на информационни системи, мениджъри по качеството, консултанти и специалисти по системи за управление на бизнеса. Също така се препоръчва и за всички работещи в една организация, които се интересуват от начини за повишаване на ефективността и подобряване на работата.

След курса Вие ще:

 • Знаете какво е BPM и анализ на бизнес процеси
 • Познавате BPMN стандарта
 • Познавате логиката и интерфейса на световно известни BPM системи
 • Можете да работите с дизайнер за моделиране на бизнес процеси
 • Прилагате основополагащи техники за подобряване на бизнес процесите
 • Можете да изграждате йерархични модели на бизнес процесите
 • Използвате инструменти за анализ и оценка на работните процеси
 • Определяте критични показатели на бизнес процесите
 • Използвате добри практики при ре-инженеринг на бизнес процеси

Ползи:

 • Опростяване и подобряване на бизнес процеси с цел по-голяма оперативна ефективност и намаляване на разходите
 • По-тясно сътрудничество между бизнеса и ИТ отдела
 • По-добра видимост и гъвкавост на бизнес процесите

Продължителност:

Курсът е 4-дневен и ще се провежда две поредни съботи и недели през месец ноември 2015 г.

Дати на провеждане:

14.11 и 15.11.2015 г.

21.11 и 22.11. 2015 г.

Място:
ВУЗФ – София 1618, кв. Овча Купел, ул.”Гусла” №1

Цена:
1250 лв. (Без ДДС) – отстъпки за втори и повече участници от една компания – 10 %

Свалете програмата:

За автора